ZONH

Leefstijlnetwerk Zaanstreek-Waterland: Samen voor een Gezonde Toekomst 

De initiatieven ‘Een recept op Welzijn’, het gesprek over positieve Gezondheid en gerichte inzet op een gezonde leefstijl krijgen een nieuwe impuls in Zaanstreek-Waterland met de oprichting van het Leefstijlnetwerk. Dit netwerk wordt gevormd door een groep leefstijlcoaches met als doel inwoners te ondersteunen bij hun groeiende vraag naar een gezondere levensstijl. 

De oprichting van het Leefstijlnetwerk komt voort uit de toenemende erkenning dat gezondheid veel meer omvat dan het ontbreken van ziekte. Ook factoren als leefomgeving, leefstijl, gezondheidsvaardigheden, sociale netwerken en maatschappelijke participatie spelen een belangrijke rol in het welzijn van de inwoners van Zaanstreek-Waterland. 

Drie pijlers Leefstijlnetwerk 

De leefstijlcoaches, verenigd in dit netwerk, hebben drie belangrijke pijlers: 

  • Verbinding met gemeenten: Het netwerk zoekt actieve verbindingen met gemeenten om aan te sluiten bij het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), met als doel een gezond en actief leefklimaat te creëren. 
  • Verbetering van de communicatie:  Het Leefstijlnetwerk wil de communicatie tussen verwijzers en directe belanghebbenden verbeteren. 
  • Het opstellen van een intern kwaliteitskader. 

De leefstijlcoaches uit deze regio hebben in nauwe samenwerking met de HZW (Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland) en ZONH grote stappen gezet in 2023. Deze ontwikkelingen vormen een veelbelovende opmaat naar een actief Leefstijlnetwerk Zaanstreek-Waterland in 2024. 

 Interesse? 

Geïnteresseerden die meer willen weten over de missie en visie van het Leefstijlnetwerk Zaanstreek-Waterland kunnen deze hier vinden. Wilt u zich aansluiten bij het Leefstijlnetwerk, dan nodigen wij u uit een e-mail te sturen naar Frank Carlebur: f.carlebur@zonh.nl.