ZONH

Landelijk Coördinator PaTz Portal Rob Krol draagt stokje over aan Marjolein Backer (ZONH)

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en daar overlijden. Dat vereist een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Om dit te kunnen realiseren is PaTz (Palliatieve zorg Thuis) in 2010 opgericht en in 2017 verder geprofessionaliseerd met de PaTz Portal.

Een PaTz-groep bestaat uit huisartsen, wijkverpleegkundigen, een consulent palliatieve zorg en soms andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld geestelijke verzorgers, die zes keer per jaar samenkomen om de palliatieve zorg voor patiënten op proactieve wijze te bespreken. Deze structurele samenwerking zorgt voor korte lijnen, waarbij de zorgverleners elkaar kennen, casuïstiek kunnen bespreken en hun deskundigheid kunnen vergroten.

PaTz Portal
Om de PaTz-bijeenkomsten te structureren en inhoudelijk te ondersteunen is de PaTz Portal ontwikkeld. De portal is een web-based applicatie, die functioneert als register. Het systeem helpt bij het vroegtijdig identificeren van palliatieve patiënten en zet aan tot het nabespreken van overleden patiënten. Naast het faciliteren van de PaTz-bijeenkomsten ondersteunt de portal ook kwaliteitsverbetering in netwerkverband. Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens de besprekingen worden gesignaleerd kunnen worden genoteerd in de portal en door de netwerkcoördinator worden ingezien. Door middel van extra tools en mogelijke interventies worden PaTz-leden ondersteund en gestimuleerd om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren.

Wissel van de wacht
In oktober 2020 gaat de huidige Landelijk Coördinator PaTz Portal (LCPP), Rob Krol, met pensioen. Marjolein Backer, adviseur bij ZONH, neemt het coördinatorschap over. Marjolein is sinds maart betrokken bij het Landelijk PaTz-team en de twee kennen elkaar intussen goed:

“Ik draag mijn werkzaamheden met een gerust hart aan Marjolein over. Haar organisatorische inzicht en expertise als adviseur komen goed van pas in dit project, waar je te maken hebt met veel verschillende partijen in een complexe omgeving.”, aldus Rob.


Het belang van PaTz
Door de proactieve aanpak tijdens de bijeenkomsten worden de zorgverleners gestimuleerd om tijdig een balletje op te gooien bij patiënten om na te denken over scenario’s en keuzes die zich in de toekomst voor kunnen doen. Dit geeft de patiënt bedenktijd en het vertrouwen dat zijn of haar zorgverleners altijd paraat staan en niet slechts tijdens crisissituaties. Dit vertrouwen zorgt voor een gevoel van veiligheid en daardoor tot stressreductie bij de patiënt en naasten. Daarnaast leidt het tot meer rust bij de zorgverleners, omdat zij verschillende scenario’s al hebben voorgesproken. Stichting PaTz omschrijft dit proces met de passende woorden: ‘Tijdig, Deskundig, Samen!’

Oprichting en groei
Sinds de oprichting in 2010 is het aantal PaTz-groepen flink gestegen en in de afgelopen vier jaar zelfs verdubbeld; op dit moment zijn meer dan 230 PaTz-groepen actief. Deze groei is mede te danken aan het feit dat ZonMw het project als ‘Parel’ heeft aangemerkt in 2014, waardoor het project landelijke erkenning heeft ontvangen. Lees hier meer over deze toekenning. Daarnaast zijn leden van de PaTz-groepen ook zeer tevreden:

“PaTz is niet zomaar een vergadering erbij; het is patiëntzorg en levert ontzettend veel op.”