ZONH

Kwaliteit van informatie; welke eisen stelt de regio?


Welke eisen stelt de regio aan de kwaliteit van de data? Moet het 24 uur per dag mogelijk zijn om gegevens in te kunnen zien of mag het systeem er ook weleens een uur per dag uitliggen? Hoe snel moet data beschikbaar komen van echo praktijk naar verloskunde praktijk en van daaruit in bijvoorbeeld het ziekenhuis? Maar ook, hoe snel en stabiele netwerklijnen verwacht je zodat jij altijd de gegevens op een prettige manier in jouw praktijk kunt inzien? Via openbaar internet kan vaker langzamer of minder stabiel zijn dan een eigen datalijn.
Hoe volledig moet de informatie zijn als jij het wilt raadplegen? Dat alles stelt eisen aan de te realiseren oplossing voor de regio NHN.
De kwaliteit van de informatievoorziening wordt ook wel gedefinieerd in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV).

Beschikbaarheid betekent dat informatie(systemen) beschikbaar zijn op de juiste momenten. Integriteit betekent het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van de informatie.
Vertrouwelijkheid betekent dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn.

Het is aan de regio om te bepalen welke eisen zij stellen aan de data en systemen. Deze informatie is van belang voor de regionale architectuur en implementatieplanning.
Om hier een antwoord op te krijgen sluiten Rob Hoogervorst en Rianne van den Brink, projectleiders op Babyconnect NHN, graag aan bij een van de aankomende VSV/ IGO-vergaderingen. Heeft uw VSV of IGO nog geen afspraak met hen gepland staan? Neem dan contact op met Rianne van den Brink.