ZONH

Jente Bosma

Adviseur palliatieve zorg

Jente ondersteunt de netwerkcoördinator van de netwerken palliatieve zorg in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Als adviseur is Jente betrokken bij diverse projecten op het gebied van palliatieve zorg. Binnen deze projecten is Jente contactpersoon omtrent de subsidieverstrekkingen, heeft zij een procesmatige en coördinerende rol en geeft zij advies bij implementaties.

Met haar praktische aanpak en inlevingsvermogen levert Jente een essentiële bijdrage aan projecten en bijeenkomsten die zich richten op het optimaliseren van de zorg voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Jente is gezondheidswetenschapper met een master in International Public Health.  Met haar werkervaring bij o.a. Pharos, Geriant en het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) heeft zij kennis van de verschillende werkvelden binnen de zorg, van ziektebeelden en van wet- en regelgeving. Deze kennis zet zij in door analytisch en omgevings- en cultuurbewust te werk te gaan. Jente streeft ernaar met een overstijgende blik naar oplossingen te zoeken en haar inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel maken dat zij een waardevolle bijdrage levert aan het palliatief team van ZONH.

“Ik houd het einddoel voor ogen door de verschillende aspecten en belangen die meespelen in acht te nemen. Hierin staat een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen voor mij centraal. Ik lever graag een bijdrage aan het toegankelijker en efficiënter maken van de zorgverlening, waarbij de patiënt centraal staat en haar regie zoveel mogelijk wordt behouden.”

Werkgebied
Regiobreed

Ervaring in
Wet langdurige zorg en indicatiestelling
Wet- en regelgeving binnen verschillende domeinen

Kerncompetenties
Van complex naar praktisch uitvoerbaar
Oog voor het individu
Verbinding leggen tussen verschillende partijen
Organiseren

Jente Bosma