ZONH

Initiatief voor samenwerkingsverband diëtisten West-Friesland 

In opdracht van zorgverzekeraar VGZ is het draagvlak voor het opzetten van een (in)formele organisatie van West-Friese diëtisten onderzocht. Diëtisten uit de regio hebben het initiatief genomen en in samenwerking met ZONH een bijeenkomst georganiseerd bij Huisartsenorganisatie West-Friesland (HWF) in Hoorn. De bijeenkomst werd goed bezocht door 18 praktijkhoudende diëtisten.   

Draagvlak samenwerkingsverband

Na een uitgebreide kennismaking werd een inventarisatie gedaan naar het draagvlak binnen de groep, op basis van de volgende vragen: 

  1. Vindt u het belangrijk dat er een regionaal samenwerkingsverband voor diëtisten West-Friesland wordt opgericht?
  2. Op welke wijze wilt u participeren in dit samenwerkingsverband? 
  3. In welke mate vindt u het belangrijk om deel te nemen aan het regionaal samenwerkingsverband diëtisten West-Friesland?

De groep was eensgezind over het belang van een samenwerkingsverband. Vervolgens is er met elkaar gebrainstormd over de missie, visie en identiteit van dit samenwerkingsverband. Iris Schipper vanuit ZONH aanwezig bij deze bijeenkomst: “Het was een succesvolle avond. Iedereen ging met goede energie naar huis.” 

ZONH bundelt de verzamelde input over missie, visie en identiteit en zal deze delen met de aanwezigen, zodat hier tijdens een volgende bijeenkomst vervolg aangegeven kan worden.  

Heeft u de bijeenkomst gemist? Stuur een mail naar Trudy Neeven t.neeven@zonh.nl, dan informeren wij u over het vervolgtraject.