ZONH

Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties gezamenlijk van start met wijkgerichte aanpak van Welzijn op Recept


Op 1 september kwamen 15 organisaties betrokken bij zorg en welzijn van de inwoners in Alkmaar digitaal bijeen voor de kick-off van Welzijn op Recept. Het doel van deze kick-off was om verbinding tussen het sociale en medische domein te creëren en tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen hoe Welzijn op Recept in de gemeente Alkmaar op te schalen. 

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept is een bewezen samenwerkingsvorm voor mensen met psychosociale klachten. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak bij zaken zoals eenzaamheid, zorgen om schulden en/of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. In plaats dat een huisarts of POH een patiënt doorverwijst naar zwaardere zorgverlening of medicijnen voorschrijft, wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten in de buurt. Hierdoor krijgen inwoners de juiste zorg op de juiste plek en vermindert de druk op de huisartsenpraktijk. Ook het werkplezier neemt toe door de multidisciplinaire samenwerking, zoals sparren over casuïstiek. Alkmaar leert hierbij ook van andere gemeentes:

MET Heerhugowaard: “We zijn een aanvulling op de huisarts. We bereiken door middel van Welzijn op Recept een groep cliënten die we normaal niet zouden bereiken. Zij zouden zich nooit bij welzijnswerk hebben gemeld.”

Huisarts Heerhugowaard: “Er is veel problematiek waarvan we eigenlijk niet heel goed weten wat er precies aan de hand is. Je zou de verkeerde partij kunnen inschakelen. Daar zie ik de meeste winst. Het helpt om even te kijken wat er precies aan de hand is en dat kan soms ook meevallen. Je verwijst niet onnodig door naar bijv. de psycholoog, GGZ etc.”

Wijkgerichte aanpak
Bij Welzijn op Recept staat de patiënt/inwoner en zijn leven centraal staat. Hiervoor is een goede samenwerking tussen het medische en sociale domein nodig. Het unieke aan Welzijn op Recept Alkmaar wordt de wijkgerichte aanpak met cliëntondersteuning. In de wijk wordt aan vraagverheldering gedaan door de cliëntondersteuner van bijvoorbeeld MEE & De Wering of WonenPlus. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt naar een passend welzijnsarrangement zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een buurtcentrum. Hiermee wordt het laagdrempelig in de wijk rond de patiënt georganiseerd. Twee wijken in Alkmaar gaan van start waarbij wordt geleerd van de aanpak die WonenPlus al toepast:

Alkmaar Noord: Huisartsenpraktijk de Mare & stedelijke, wijk/buurtcentra in wijk Huiswaard-Noord (o.a. Mare Nostrum).
Alkmaar Zuid: Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Elisabeth & stedelijke & wijk/buurtcentra in wijk Zuid (o.a. Wijkcentrum Overdie).

Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Alkmaar zijn huisartsen Medisch Centrum Elisabeth, Huisartsen de Mare, HONK, Vicino, WonenPlus, MEE & de Wering, Gemeente Alkmaar, Mantelzorg Centrum, Wijkcentrum De Eenhoorn, Thuis in Wijk Centrum Overdie, Wijkcentrum de Alkenhorst, Wijkcentrum Mare Nostrum, RCO de Hoofdzaak en RSWP betrokken. ZONH begeleidt in Noord-Holland Noord in diverse gemeenten de implementatie van Welzijn op Recept en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.