ZONH

Grote belangstelling theatervoorstelling ‘Dromen vangen’ over Positieve Gezondheid!

Positieve Gezondheid leeft op Texel! Op 7 juni kwamen er zo’n 90 gasten op de theatervoorstelling over Positieve Gezondheid op Texel in Den Burg af. Coöperatie Kern Gezond Texel, Gemeente Texel en Noordkop Gezond voor Elkaar haalden de theatershow ‘Dromen vangen’ naar het eiland. De voorstelling werd bezocht door professionals in zorg en welzijn, sport en onderwijs, ambtenaren, vrijwilligers en inwoners van het eiland die zich betrokken voelen bij gezondheid.  

Katrijn van de Vlerk, voorzitter van Kerngezond Texel, nam de deelnemers mee in wat er verandert wanneer we gaan denken vanuit Gezondheid en Gedrag i.p.v. Ziekte en Zorg. Of een stapje verder; vanuit Mens en Maatschappij’. Wat betekent dit voor zorgprofessionals, maar ook privé én hoe kan men hierin domein overstijgend samenwerken?  

Wat zien de gasten veranderen en welke dromen hebben zij als er meer gedacht wordt vanuit Positieve Gezondheid? De huisarts houdt dan meer tijd over om met patiënten te praten. Inwoners zijn zelfredzamer, ouderen kunnen langer thuis wonen en hebben minder thuiszorg nodig. Door zelfredzaamheid van ouderen zullen mantelzorgers ook minder snel uitgeput raken. Jongeren voelen zich zelfverzekerder en durven hulp te vragen in hun omgeving wanneer zij zich minder goed voelen. Uiteindelijk worden er minder ziektekosten gemaakt en gaat de zorgpremie omlaag!  

 

Positieve Gezondheid  

Positieve Gezondheid is een begrip dat Machteld Huber, van oorsprong huisarts, in 2012 in Nederland introduceerde. Het is een brede kijk op gezondheid die de veerkracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het afwezig zijn van ziekte. Meer aandacht voor veerkracht, functioneren en participatie draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 

Positieve Gezondheid is uitgewerkt in een ‘spinnenweb’ met 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Het is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om het ‘spinnenweb’ samen met patiënt/cliënt in te vullen.  Er wordt samen gekeken naar waar het vuurtje weer van gaat branden en passende activiteiten hierbij gezocht.  

Een andere manier van denken 

Positieve Gezondheid vergt een andere manier van denken en doen voor professionals en burgers. Iedereen in de zaal wordt uitgedaagd om dit te ervaren; bijvoorbeeld door mee te doen met de dagelijkse bewegingsoefeningen van één van de acteurs.  

Soms komen patiënten met ‘pijntjes’ naar de huisarts, terwijl het onderliggende probleem eenzaamheid kan zijn.  Doordat buurtbewoners samen eten klaarmaken of wandelen voelt men zich minder eenzaam. Mens en maatschappij hebben elkaar nodig. 

Eén van de Texelaars laat weten, dat hij het zo leuk vindt om over alle initiatieven op het eiland te horen. Zo zijn er initiatieven waarbij Texelaars hun ‘tijd en aandacht’ besteden aan de medemens en gaan bij iemand op bezoek bij iemand of ontzorgen een gezin. Bij de ouderenzorgorganisatie Omring worden jaargesprekken op basis van Positieve Gezondheid met werknemers gevoerd.  

 Meer weten over de theatervoorstelling en/of Positieve Gezondheid? 

 Mocht u interesse hebben om deze voorstelling naar uw gemeente te halen of wilt u meer weten over Positieve Gezondheid neem dan contact op met ZONH-adviseur Cindy Dekker