ZONH

Gebruikersgroepen 2021

Gebruikers spelen een onmisbare rol in het hele zorgproces of in het verbeteren of ondersteunen daarvan. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor alle betrokken partijen werkzaam is werkt het landelijke programmabureau Babyconnect met vier gebruikersgroepen, te weten; cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders. Zij denken na over hoe gegevensdeling in de geboortezorg eruit moet komen te zien. Zij stellen de eisen en wensen vast waaraan de oplossingen en toepassingen moeten voldoen.
Het is belangrijk dat onze regio formeel vertegenwoordigd is in de gebruikersgroepen en dat deelnemers terugkoppeling geven aan onze stuurgroep.
Voor deelname aan de gebruikersgroepen stelt het landelijk programmabureau vacatiegelden beschikbaar.

Meer weten over de (data van de) gebruikersgroepen? Bezoek de website van het Landelijk Programmabureau.

Aanmelden kan via Babyconnect@zonh.nl