ZONH

Ferry Deurloo

Business controller

Ferry is als business controller een belangrijke schakel in het realiseren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van ZONH. Hij is niet alleen betrokken bij ontwikkelingen op operationeel niveau, maar vervult ook een rol op strategisch en tactisch niveau in nauwe samenwerking met de directeur bestuurder.

“Ik ben een analytische oplossingsgerichte doorpakker. Ik weeg verschillende belangen, maar ga nog een stapje verder door ook de onderliggende behoeften bespreekbaar te maken.”

Werkgebied
Regiobreed

Ervaring met
Bedrijfsvoering
Financiën
Vormen strategie

Kwaliteiten
Efficiënt
Analytisch
Secuur
Strategisch denken