ZONH

Feestelijke start Coöperatie Leefstijlcoaching Midden- en Zuid-Kennemerland

Op 27 september vierden de leefstijlcoaches van Zuid- en Midden-Kennemerland de oprichting van hun coöperatie. Het wordt als groot voordeel gezien dat de leefstijlcoaches eenvoudig kunnen declareren via het platform van Monter Leefstijl en dat zij gezamenlijk zichtbaar zijn in de regio. Dit zal bijdragen aan het versterken van de zorg rondom de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in de regio. Inmiddels is het contract met Zilveren Kruis getekend en zijn de eerste leefstijlcoaches lid geworden van de coöperatie.  

 Inspirerende presentatie 

Bij de kick-off bijeenkomst waren naast leefstijlcoaches uit de regio ook afgevaardigden van de gemeenten, Zilveren Kruis, HZK en Monter Leefstijl aanwezig. Eerst werden de ontwikkelingen van de afgelopen maanden door verschillende betrokken partijen gedeeld. Vervolgens inspireerde Mariëtte Boon (Obesitas-arts, Erasmus MC) alle aanwezigen tijdens haar presentatie over obesitas, de functie van vet en de nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen. Daarna droeg Huisartsen Zuid-Kennemerland (HZK) de GLI figuurlijk over aan de leefstijlcoaches. Tijdens de afsluitende borrel werden veel contacten gelegd, inspiratie gedeeld en nieuwe plannen voor de GLI-zorg besproken. Kortom, een mooie start van de coöperatie! 

Aan tafel bij nieuwe plannen 

In december 2022 zijn leefstijlcoaches Krista Hoogink en Heike van den Heuvel-Janssen deze uitdaging aangegaan onder begeleiding van ZONH met steun vanuit zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Krista en Heike vormen het bestuur van de coöperatie en nemen de taken rondom het programma GLI over van de HZK. Door deze ontwikkelingen zit de coöperatie nu al aan tafel bij gesprekken over het regioplan, verschillende transformatieplannen en ketenaanpakken in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De komende maanden blijft ZONH de coöperatie begeleiden op weg naar een toekomstbestendige organisatie met een sterke positie voor de GLI in de regio.