ZONH

Eerste stap gezet naar een regionaal leefstijlnetwerk Zaanstreek-Waterland

Op 3 juli vond een derde bijeenkomst van GLI-aanbieders in de regio Zaanstreek-Waterland plaats. Het doel was verkennen van kansen en mogelijkheden van een regionaal netwerk aan leefstijlcoaches. De aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zijn hierin ondersteund door Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland (HZW) en ZONH. De eerste bijeenkomst eind maart stond in het teken van kennismaking en het uitwisselen van ervaringen. Tijdens de tweede bijeenkomst werd verkend of het mogelijk is om een netwerk te vormen zodat de rol en het beroep van een leefstijlcoach, de GLI-programma’s en preventie beter gepositioneerd worden in de regio. Frank Carlebur, adviseur van ZONH: “Er is nog veel te behalen aan het verhogen van de bekendheid van de drie GLI-programma’s bij zowel verwijzers in de eerste- en tweede lijn, preventie zorg, het sociaal domein en de inwoners”.

Eenleefstijlcoach over bekendheid van de GLI : “Lang niet altijd weet de inwoner van het bestaan van de GLI en wat het precies inhoudt. Een veel voorkomende misvatting is dat actief en gratis sporten onderdeel is van een GLI-programma. Dat is dus niet het geval. Wel wordt een buurtsportcoach gevraagd de deelnemersgroep voorlichting te geven over de sport- en beweegactiviteiten in de gemeente en wijken”.

Op 3 juli 2023 heeft het netwerk enthousiast gewerkt aan het opstellen van de missie, visie en kernwaarden van het netwerk onder begeleiding van adviseur Babita Pottjegort van ZONH. Babita: “Het is inspirerend om te zien met hoeveel passie en enthousiasme de leefstijlcoaches in de regio aan de slag willen om de regio vitaler en gezonder te maken. Het mooie is dat daarin de leefstijlcoaches een gemeenschappelijke visie hebben.”

Floor Groot van HZW voegt toe: “Aan intrinsieke motivatie ontbreekt het niet bij deze professionals. Erg mooi om te zien dat iedereen zich wil inzetten met als hoofddoel de patiënt/inwoner te ondersteunen bij de weg naar een gezonde leefstijl, dat is niet gemakkelijk want je kunt als persoon allerlei tegenslagen hebben in je leven. De ondersteuning en het vangnet van de groep deelnemers en de leefstijlcoach zijn dan van belang”.

Ben je ook een leefstijlcoach en wil je aansluiten bij dit initiatief? Neem dan contact op met Frank Carlebur:  f.carlebur@zonh.