ZONH

Digitaal gegevens uitwisselen, wat mag het kosten?

Na toestemming van een zwangere automatisch gegevens uitwisselen met een echoscopist, kraamverzorgende of gynaecoloog. Gegevens van eerdere consulten van betrokken zorgverleners inzien wanneer de vrouw bij u op controle komt. 24 uur per dag beschikking hebben over de meest actuele en relevante gegevens. Niet meer hoeven nabellen, faxen of informatie van een andere zorgverlener over typen en of opzoeken in losse documenten. De zwangere heeft via haar PGO inzage in het dossier. Babyconnect gaat digitale gegevensuitwisseling mogelijk maken, maar wat gaat en mag het kosten en wie betaalt dit?

Om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken worden verschillende kosten gemaakt zoals implementatiekosten en gebruikerskosten.
Om de 16 verschillende systemen te verbinden en op elkaar aan te sluiten moeten software leveranciers aanpassingen doen in hun systemen. Dit noemen we ontwikkelkosten. Zo moeten er veilige netwerken worden aangelegd, gebruikersrechten ingeregeld worden  en er moet getest worden.  Momenteel zitten we met de software leveranciers van de gebruikte systemen in de regio aan tafel om inzicht te krijgen in deze kosten. Door samen op te trekken met andere regio’s staan we sterker in de prijsonderhandelingen met de leveranciers. Als er een keuze is gemaakt en de systemen zijn op elkaar aangesloten betaal je vervolgens gebruikerskosten. 
De overdracht van gegevens moet ook regionaal beveiligd worden. Dit kan via een zorgnetwerk. Over dit netwerk worden de gegevens getransporteerd en de toegang tot data beheerd. Aan het aansluiten bij een zorgnetwerk zijn kosten verbonden. Ook hierover moeten prijsafspraken met de verschillende leveranciers worden gemaakt. 

Hoeveel het allemaal gaat kosten weten we nu dus nog niet. Uiteindelijk betaalt de gebruiker van deze systemen en dat zijn de zorg verlenende organisaties. Maar het levert dan ook wat op. De vrouw hoeft haar ervaringen slechts één keer te vertellen, zorgverleners gaat het tijd schelen en de kans op vergissingen wordt verkleind. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren en babysterfte te verminderen.