ZONH

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. De overeenkomst is ondertekend door alle betrokkenen in de geboortezorg, namelijk de regionale partnerschappen en landelijke (geboortezorg)partijen die momenteel digitale gegevensuitwisseling invoeren voor de geboortezorg in heel Nederland.

Blijvende aansluiting bij wensen eindgebruikers 

Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat de gegevensuitwisseling aansluit bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de  eindgebruikers van de beschikbare data en hebben de informatie nodig. Cliënten willen gemakkelijk zelf hun (medische) gegevens kunnen inzien. Zorgverleners en zorgorganisaties hebben gegevens op het juiste moment en op de juiste plaats nodig om naadloos aansluitende zorg te kunnen bieden aan elke zwangere, elk kind en elk gezin. Daarnaast hebben data-analisten en onderzoekers actuele en betrouwbare data nodig voor toekomstige verbetering van de geboortezorg. De ondertekenaars hebben afgesproken dat zij de wensen van deze vier groepen eindgebruikers als kompas nemen voor de toekomstige ontwikkeling van veilige digitale gegevensuitwisseling. 

Borging van uitkomsten VIPP Babyconnect 

De aanzet tot het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is gegeven door stichting CareCodex. Het ministerie van VWS gaf CareCodex in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering van de digitale gegevensuitwisseling na voltooiing van het programma VIPP Babyconnect en daarmee te zorgen voor de lange termijn borging. 

Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is naar verwachting eind 2024 operationeel en wordt door CareCodex overgedragen aan de geboortezorgpartijen. 

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de initiatiefnemers via functioneelbeheer@geboortezorg.org 

Babyconnect Noord-Holland Noord

ZONH is penvoerder en begeleidt samen met Zorgring het partnerschap Babyconnect Noord-Holland Noord samen met Zorgring sinds 2020. Babyconnect zal naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte bewerkstelligen, door middel van gebruiksvriendelijk informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.