ZONH

Boek ‘In 10 stappen een goede transitieleider’ door Meike Hornstra

“Bij transitieleiderschap gaat het om een goed proces in het vertrouwen dat daar goede resultaten uit voortkomen.”

Met heel veel plezier heeft Meike Hornstra van 2015 tot 2017 als programmamanager bij ZONH gewerkt. En zich o.a. beziggehouden met het begeleiden van netwerken en samenwerkingsverbanden. Inmiddels is dat veel gebruikelijker dan toen. Maar nu komt er een nieuwe uitdaging bij: de zorgtransitie. Die begint goed op gang te komen. Dat betekent dat er de komende jaren veel nieuwe ontwikkelen zullen zijn en met veel bestaande dingen gestopt gaat worden. Er zal anders gewerkt moeten gaan werken en anders worden samengewerkt. Dat is een enorme uitdaging!

Zo’n overgangsfase van de bestaande naar een nieuwe werkelijkheid vraagt ander leiderschap dan in een stabiele situatie. Daarover gaat het boek In 10 stappen een goede transitieleider. Transitieleiderschap is navigeren in de complexiteit van de overgangsfase. In het geval van de zorgtransitie gaat het dan om een verschuiving van de focus op ziekte naar gezondheid als uitgangspunt. Meike reikt daarvoor een werkwijze aan. In het boek wordt de theorie en methodiek behandeld met voorbeelden en is er oefenmateriaal opgenomen. Het boek is praktisch toepasbaar en vult mooi aan op de meer gangbare benadering van leiderschap. 

Als u meer wilt weten bent u van harte welkom op de online boeklancering op 4 maart van 16.45-17.30 uur. U krijgt daarvoor een uitnodiging als u uw mailadres doorgeeft via andersorganiseren@gmail.com of via LinkedIn linkedin.com/in/meike-hornstra. U kunt het boek vanaf 4 maart ook bestellen via de website www.transitieleiderschap.nl.