ZONH

Bijeenkomst NAH-keten Alkmaar & Den Helder

Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak zorg nodig binnen verschillende disciplines. Om de behandeling en zorg voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel te verbeteren is in de regio Alkmaar en Den Helder een NAH zorgketen opgericht. De NAH-keten Alkmaar en Den Helder organiseerde een refereerbijeenkomst voor professionals om elkaar te ontmoeten rond inhoudelijke thema’s.

Een van de sprekers was Astrid Blok, klinisch psycholoog in de Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij vertelde tijdens de bijeenkomst over de meerwaarde van Acceptance and Commitment Therapie (ACT). ACT is een behandelmethode voor psychische klachten waarbij patiënten met NAH zich richten op zaken die ze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag. 

Astrid Blok, klinisch psycholoog in de Noordwest Ziekenhuisgroep, vertelde tijdens de bijeenkomst over de meerwaarde van Acceptance and Commitment Therapie (ACT). ACT is een behandelmethode voor psychische klachten waarbij patiënten met NAH zich richten op zaken die ze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag. 

Marthe Ford, klinisch neuropsycholoog en gedragstherapeut bij Heliomare, ging in op slapeloosheid bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Slapeloosheid kan een gevolg zijn van NAH, en als dit probleem niet wordt onderkend kan het veel invloed hebben op de revalidatie en het herstel.

‘Het was heel leuk dat Marthe Ford een koppeling maakte naar je eigen werk, door het aanbieden van tools. En intervisie met mensen van buiten je eigen werkplek, is zeker van toegevoegde waarde’

Na de pauze gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om complexe casussen te bespreken aan de hand van een spel/ methodiek (casemanager hersenletsel kaarten). Een ander licht werpen op een casus door collega’s met een andere functie en vanuit andere organisaties werd als zeer waardevol ervaren.

 ‘Ik heb mensen ontmoet die ik alleen nog maar van naam of via de mail kende. Een volgende een keer zal ik ze makkelijker benaderen’

De grote opkomst toonde aan hoeveel behoefte er is bij zorgverleners om met elkaar in contact te komen en te kunnen overleggen over de beste zorg binnen NAH-zorgtrajecten.