ZONH

Bijeenkomst diëtisten Zaanstreek-Waterland

Bijeenkomst diëtisten Zaanstreek-Waterland

Maandagavond 10 juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden om te inventariseren of er vanuit de beroepsgroep diëtisten in Zaanstreek-Waterland animo is zich beter te organiseren. Het was een oriënterende bijeenkomst waarbij het belang van organisatiegraad door voorzitter Jacqueline Hartog werd benadrukt. Iris Schipper, die het gevormde bestuur vanuit ZONH ondersteunt in het proces tot verbeteren van de organisatiegraad, gaf een korte presentatie over toekomstgerichte zorg.

Het was een energieke, interactieve bijeenkomst. Alle 17 aanwezigen hebben ingestemd om de organisatiegraad voort te zetten. Ontbrekende partijen zullen geïnformeerd worden en de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten.

Heb je de bijeenkomst gemist en wil je aansluiten? Neem contact op met Iris Schipper: i.schipper@zonh.nlom