ZONH

Beweegzorg mobiliseert de regio

Beweegzorg Noordwest

Multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en het ziekenhuis
Januari 2020 – december 2020

Een aantal jaar geleden is er een start gemaakt met het regionaal organiseren van fysiotherapeuten en andere eerstelijns beweegzorgverleners. Hieruit is de regionale organisatie Beweegzorg Noord-West (BNW) ontstaan. Hiermee is de samenwerking tussen beweegzorgverleners in de regio verder versterkt. Eén van de successen die hierin geboekt zijn, is de Artroseapp van het Netwerk Orthopedie.

Het project richt zich op verdere inrichting van de samenwerking rondom de beweegzorg in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. Hierbij ligt de focus niet alleen op het verbinden van beweegzorgverleners, maar wordt juist de verdere samenwerking aangegaan met medisch specialisten van de Noordwest ziekenhuisgroep en huisartsen in de twee regio’s. In samenwerking met andere professionals en organisaties, kan Beweegzorg Noordwest toewerken naar verdere inrichting en professionalisering van de organisatie.

In het project ligt de focus op een aantal clusters, waarop multidisciplinaire samenwerking (huisarts, fysio, specialist in het ziekenhuis) wordt vormgegeven, namelijk COPD, oncologie en orthopedie. Wat het project uniek maakt, is dat we verder bouwen op de successen die we regionaal binnen de fysiotherapie al bereikt hebben op het gebied van gegevensuitwisseling en samenwerking. De samenwerking doortrekken naar de driehoek ziekenhuis, huisarts en fysio’s is nieuw. Naast dat we zorg op deze verschillende plekken beter op elkaar aan laten sluiten, leren professionals ook van elkaar door overeenkomsten en verschillen te zien in de zorg die zij bieden. Wij werken niet meer monodisciplinair, maar zetten in op multidisciplinair en lijn overstijgend werken. Zo dragen we bij aan de zorg op de juiste plek.

Doelgroepen

 • Fysiotherapeuten: Meer dan 400 fysiotherapeuten, in meer dan 130 fysiotherapiepraktijken op meer dan 190 praktijklocaties met meer dan 20 specialismen in de beweegzorgverlening.
 • Medisch specialisten uit de Noordwest Ziekenhuisgroep.
 • Patiënten COPD, Oncologie en Orthopedie.
 • Huisartsen in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland.

Doel
Beweegzorg rondom COPD, oncologie en orthopedie op de juiste plek kunnen bieden voor de patiënten in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland.

Resultaten:

 • Versterking van de eerstelijnszorg geboden door huisartsen en fysiotherapeuten, door
 • Kwalitatief goede beweegzorg voor patiënten in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland, doordat zij de beweegzorg ontvangen wanneer zij dit nodig hebben op de plek waar zij dit nodig hebben en door de professional die dit het beste kan bieden. Zij ervaren hierin geen drempels meer in de overdracht tussen verschillende zorgverleners.
 • Eerstelijns beweegzorgverleners, huisartsen en medisch specialisten ervaren een prettig werkklimaat, door prettige samenwerking in deze driehoek.
 • We verbeteren de kwaliteit van de beweegzorg, doordat in de driehoek kennis en kunde rondom beweegzorg continue met elkaar wordt uitgewisseld.
 • Door de beweegzorg voor de patiënt op de juiste plek te kunnen bieden, optimaliseren we de inzet van mensen, tijd en middelen.

Zinnige Zorg
In de driehoek is er aandacht voor het bieden van beweegzorg in de eerste lijn, door fysiotherapeuten en andere eerstelijns beweegzorgverleners, en ook huisartsen wanneer mogelijk. En in de tweede lijn door specialisten van de noordwest ziekenhuisgroep wanneer nodig.

Implementatieactiviteiten:

 • Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en post operatief volgens laatste wetenschappelijke inzichten
 • Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten verder uitbreiden waar mogelijk en opstarten waar nodig.
 • Uniforme informatieverstrekking aan patiënten, zowel in het project als uiteindelijk doel van het project.
 • Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen
 • Uitwisseling van ervaring en kennis
 • Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
 • Verzamelen meetgegevens om de kwaliteit van het netwerk te meten en verbeteren

ZONH heeft dit project strategisch begeleid en meegeholpen in de implementatie.