ZONH

Babyconnect in regio Noord-Holland officieel van start!

We zijn verheugd om mede te delen dat het Ministerie van VWS de aangevraagde subsidie voor implementatie van Babyconnect in de regio NHN heeft goedgekeurd. Daarmee is de start van de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg nu officieel. Het vele werk dat de zorgverleners in de regio al hebben gedaan kan worden doorgezet. Samen met onze partners gaan we een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Als regio-organisatie zijn we er trots op met jullie als eerste deze stap te durven zetten en deze uitdaging aan te gaan! 

In de tussenliggende periode hebben we niet stilgezeten en is er al veel voorbereiding gedaan. Eind mei komt de stuurgroep bijeen om de planning van activiteiten voor het komende half jaar vast te stellen. De volgende activiteiten zullen onder andere plaatsvinden:  
•    Kick-off meeting. Voor de betrokken partijen, zorgverleners en geïnteresseerden wordt in juni op twee data een interactieve, digitale kick-off bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal worden verteld wat er de komende maanden gaat gebeuren en is er ruimte om vragen te stellen. De data van de kick-off meeting zal z.s.m. bekend worden gemaakt.
•    Nieuwsbrief. Er wordt een nieuwsbrief opgesteld voor betrokken zorgverleners welke deze maand via de besturen van de deelnemende organisaties zal worden  verstuurd.
Daarnaast is er een persbericht gepubliceerd welke is opgepakt door diverse media, het persbericht kunt u hier lezen. 

Mocht u vragen hebben over het programma Babyconnect, wij horen deze graag. Deze kunt u sturen naar het speciaal ingerichte e-mailadres: babyconnect@zonh.nl

Bent u benieuwd wat de adviseurs van ZONH voor u kunnen betekenen bij het opstarten en uitvoeren van projecten en het aanvragen van subsidie hiervoor? Klik hier om contact met ons op te nemen.