ZONH

PP-ZK: het eerste multidisciplinaire paramedisch platform Noord-Holland

In de afgelopen twee jaar is er in Zuid-Kennemerland een paramedisch platform gevormd om gezamenlijk en krachtig bij te dragen aan de veranderingen in de eerstelijnszorg. Met ondersteuning en advies van ZONH is PP-ZK uitgegroeid tot de eerste georganiseerde multidisciplinaire paramedische organisatie in Noord-Holland.

PP-ZK (Paramedisch Platform Zuid-Kennemerland) vertegenwoordigt verschillende paramedische beroepsgroepen in de regio Zuid-Kennemerland en fungeert als een vooruitstrevende partner voor huisartsen, het regionale ziekenhuis, de gemeente en de regionale zorgverzekeraar. PP-ZK staat zeer welwillend tegenover de aansluiting van andere paramedische disciplines, zoals optometrie, huidtherapie en podotherapie. Om aan te kunnen sluiten dienen zij monodisciplinair georganiseerd te zijn. PP-ZK is bereid om ondersteuning te bieden aan deze disciplines bij het vormen van hun eigen organisatie, zodat zij in de toekomst kunnen deelnemen aan de multidisciplinaire samenwerking

Het jaar 2022 stond voornamelijk in het teken van het op- en uitbouwen van het platform en het starten van de externe beweging. PP-ZK heeft achterbanbijeenkomsten georganiseerd om de leden te betrekken en te informeren, waardoor een sterke betrokkenheid is ontstaan.

Nu het platform staat, stopt de ondersteuning en advies van ZONH. Door samen te werken met verschillende belanghebbenden en deel te nemen aan relevante overlegtafels, blijft PP-ZK streven naar verbetering en innovatie. De organisatie zet zich in om de gezondheidszorg te transformeren en een positieve bijdrage te leveren aan de veranderingen in de eerstelijnszorg.

Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen. Om de doelstellingen te kunnen behalen, is PP-ZK op zoek naar 2 extra bestuursleden. Naast deelname aan tweemaandelijkse bestuursvergaderingen zijn bestuursleden ook betrokken zijn bij de communicatie-uitingen.

ZONH kan als Regionale OndersteuningsStructuur (ROS) begeleiding bieden aan paramedici in de regio om te komen tot een hogere organisatiegraad. Door de krachten te bundelen en meer samen te werken, kan de paramedische zorg beter vertegenwoordigd zijn in gesprekken met zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorgverleners over bijvoorbeeld zorgveranderingen en besluitvorming. Lees wat de ROS’en doen voor het regionaal organiseren van paramedici: https://www.ros-netwerk.nl/thema-s/paramedici#netwerken