ZONH

Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst

Duurzame stappen maken

  

Volgens de WHO is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Het is niet alleen een probleem voor, maar ook van de zorgsector. Als ondersteuningsorganisatie voor de eerstelijnszorg zet ZONH zich in voor een vitale en gezonde regio. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties werken we aan oplossingen die de zorg toekomstbestendig maken. Duurzaamheid is daarbij voor ons een belangrijk thema dat wij intern uitdragen en waarmee we organisaties ondersteunen. We zetten ons in voor de vijf thema’s van de Green Deal Duurzame Zorg, brengen landelijke duurzame zorginnovaties onder de aandacht in Noord-Holland en ondersteunen zorgorganisaties bij verduurzaming. Een voorbeeld hiervan zijn de duurzame zorgartikelen voor HZK, waarin zorgverleners praktische handvatten krijgen aangereikt om duurzame stappen te zetten op gebieden zoals praktijkinrichting, patiëntenvoorlichting, energiebesparing en medicatieverspilling. 

Het recent verschenen Kader Passende Zorg beschrijft wat er moet gebeuren om de zorg toekomstbestendig te maken. De missie uit het Kader Passende Zorg luidt als volgt: “In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland, met het besef dat daarvoor verhoudingsgewijs niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu, en dat dit gepaard moet gaan met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu.” Afspraken over verdere verduurzaming van de zorg staan beschreven in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Deze deal helpt zorginstellingen, overheden en bedrijven bij het uitvoeren van duurzame plannen. Soms ondervinden zorg- en welzijnsorganisaties problemen wanneer ze duurzame stappen willen zetten. ZONH faciliteert partijen in zorg- en welzijn in het verduurzamen van de zorg door: 

  • Zorg te dragen dat verschillende partijen bij elkaar komen, zodat ze van elkaar kunnen leren en goede afspraken met elkaar kunnen maken. 
  • Wijkgerichte samenwerking tussen informele en formele organisaties te faciliteren. 
  • Projecten op het gebied van preventie, passende zorg en duurzaamheid te ondersteunen en te initiëren. 
  • Organisaties bewust te maken van het belang van verduurzaming. 
  • Zorginstellingen te ondersteunen met kennisuitwisseling, waaronder goede voorbeelden van duurzame zorg. 
  • Zorginnovaties te helpen implementeren 

Aan de slag met duurzaamheid

Als ondersteuningsorganisatie staan wij klaar om u te begeleiden en te ondersteunen bij het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven. Samen kunnen we een positieve impact hebben op onze inwoners, wijken en regio. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we samen kunnen werken aan een duurzamere toekomst voor de gezondheidszorg.