Advies en ondersteuning van de strategie tot de implementatie

Zorginhoudelijke implementatie

Naast advies op strategisch en tactisch niveau, ondersteunt ons implementatieteam u ook door de vertaalslag te maken  naar de werkvloer. We maken plannen werkbaar voor de zorgverlener. Dat doen wij door dichtbij de zorgverleners te opereren, zonder hen werk uit handen te nemen. Verder zorgen we ervoor dat de zorgverlener actief wordt betrokken bij transities en veranderingen die van bovenaf plaatsvinden. Zo scherpen we doelen aan en vertalen de strategie naar operationeel niveau om tot een juiste en gedragen borging op de werkvloer te komen.

Behoefte aan ondersteuning op operationeel niveau? Neem dan contact op met Monique de Wit-Rijnierse.