Will Molenaar

Adviseur Gezondheidszorg

Will is werkzaam in de Noordregio van Noord-Holland en is het eerste aanspreekpunt voor de regio Westfriesland. Zij kent het werkgebied op haar duimpje en heeft een uitgebreid netwerk binnen de eerstelijnszorg, zorgorganisaties en het sociaal domein. Ze verbindt en begeleidt organisaties en mensen op strategisch en beleidsmatig niveaus bij samenwerkingsvraagstukken, in complexe en nieuwe situaties, mensgericht met oog op resultaat. Tevens heeft ze uitgebreide kennis over Jeugdhulp en GGZ.

“Vanuit (omgevings-)sensitiviteit en integriteit ligt mijn kracht bij opdrachten waarin ik kan samenwerken, als procesbegeleider en facilitator. De energie die hierbij ontstaat, motiveert me en dat weet ik op anderen over te brengen. Als procesbegeleider weet ik de mensen betrokken en productief te houden.”

Werkgebied:
Noord-Holland Noord en met name regio Westfriesland

Ervaring met:
– Professionaliseren en organisatie van eerstelijns beroepsgroepen
– Samenwerkingsvraagstukken
– Samenwerking zorg en sociaal domein ( m.n. Jeugdhulp en Preventie)
– GGZ
– Achterstandsfondsgelden huisartsenzorg
– Persoonsgerichte zorg/ Positieve Gezondheid
– Arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg

Kwaliteiten:
– Analytisch
– pragmatisch
– Omgevingssensitief
– Creatief
– Mediator
– facilitator