ZONH

Een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is als pilot begin maart 2020 ingezet in de Gemeente Hoorn, dit was eerste gemeente in Noord-Holland die met dit innovatieve traject aan de slag is gegaan.  De aangesloten huisartsen en praktijkondersteuners GGZ werken in de praktijken Risdam, Grote Waal, Artaban, Kersenboogerd, Dubloen en Julianalaan Zwaag. 

Logo Gemeente Hoorn

Looptijd
Maart 2020 – eind 2021

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Hoorn wordt samengewerkt met Zorgkoepel West-Friesland, WFHO, Vicino, MEE & de Wering en Stichting Netwerk Hoorn. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten

Materialen
Bent u op zoek naar de digitale folder, het digitale verwijsformulier of het intake- & evaluatieformulier van Welzijn op Recept in Hoorn? Stuur dan een email naar NHN@zonh.nl.