ZONH

Een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten

Welzijn op Recept Gemeente Castricum

Eind november 2020 is het startsein gegeven voor Welzijn op Recept in Castricum, als onderdeel van het landelijke programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. In Castricum kunnen huisartsen of praktijkondersteuners door Welzijn op Recept verwijzen naar het sociaal team om onnodig zware zorg te voorkomen. De implementatie is mogelijk gemaakt door een cofinanciering door de gemeente en Versterking Eerstelijnsgelden.

Logo Gemeente Castricum

Looptijd
November 2020 – november 2021

Samenwerkingspartners
Bij deze uitrol van Welzijn op Recept Castricum wordt samengewerkt met Stichting Welzijn Castricum, HONK en Vicino. ZONH begeleidt de implementatie en is aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Persberichten en materialen

 Bent u op zoek naar het digitale verwijsformulier of het intake- & evaluatieformulier van WOR Castricum? Stuur dan een email naar NHN@zonh.nl.