ZONH

Een sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten

Welzijn op Recept Gemeente Alkmaar

Op 1 september 2020 kwamen 15 organisaties betrokken bij zorg en welzijn van de inwoners in Alkmaar digitaal bijeen voor de kick-off van Welzijn op Recept in hun gemeente. Het unieke aan Welzijn op Recept Alkmaar is de wijkgerichte aanpak met cliëntondersteuning. In de wijk wordt aan vraagverheldering gedaan door de cliëntondersteuner van bijvoorbeeld MEE & De Wering of WonenPlus. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt naar een passend welzijnsarrangement zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een buurtcentrum. Hiermee wordt het laagdrempelig in de wijk rond de patiënt georganiseerd.

Logo Gemeente Alkmaar

Looptijd
September 2020 – oktober 2021

Samenwerkingspartners
Bij de pilot van Welzijn op Recept Alkmaar zijn Huisartsen Medisch Centrum Elisabeth, Huisartsen de Mare, Praktijk Noordhof, HONK, Vicino, WonenPlus Alkmaar, MEE & de Wering en Gemeente Alkmaar betrokken. Het traject wordt ondersteund door het Achterstandsfonds Noord-Holland.

Persberichten en materialen

Bent u op zoek naar het digitale verwijsformulier of het intake- & evaluatieformulier voor de Gemeente Alkmaar? Stuur dan een email naar NHN@zonh.nl.