ZONH

Seth Bos

Adviseur Informatiemanagement

Seth is sociaal en verbindend sterk en door zijn sterk ontwikkelde analytische vermogen kan hij discipline overstijgend meedenken. Data-analyse en de inzet van informatiemanagement acht hij bij elk project cruciaal. Onderzoekstrajecten en zorginhoudelijke projecten worden door Seth onderbouwd op basis van beschikbare informatie. Niet alleen binnen ZONH, maar ook bij andere ROS’en en buiten het werkgebied wordt hij ingeschakeld om zijn expertise op gebied van informatiemanagement te benutten. Seth heeft jaren ervaring in ziekenhuizen op gebied van inrichten van elektronische patiëntendossiers (medisch dossier en medicatie kant, online afspraken, huisartsenportal) en ook de conversie van data van diverse EPD’s naar Hix.

Naast dat zijn kennis en kunde wordt ingezet op het gebied van informatiemanagement en data-analyse, draait Seth ook projecten op het gebied van medicatieveiligheid, BabyConnect en ICT.

Werkgebied
Regiobreed

Ervaring met
Procesoptimalisatie
Projectmanagement
Data-analyse
Informatiemanagement
Medicatieveiligheid
Regiobeelden
Sociaal domein
Jeugdzorg
Innovatie, AI en E-health
Huisartsenzorg, His en portals
Radiologie, nucleaire- en radiotherapie, oncologie
Spoedzorg
Ketenzorg
Ziekenhuiszorg, ICT en EPD’s
GGZ

Specialisme
Domein van zorg en welzijn, o.a. vitaliteit/preventie, samenwerking paramedici
Digitale samenwerking en innovatie
Persoonsgerichte zorg (ervaring in de VVT): eigen regie, samenwerking informele zorg
Preventie
Persoonsgerichte zorg (Shared decision making, patiëntenparticipatie, zelfmanagement)
Elektronische patiëntendossiers
Apotheeksystemen

Kwaliteiten
Analytisch en cijfermatig werken
Brede kennis en netwerk in de zorg
Zowel zorginhoudelijk als procesmatig werken
Organiseren en verbinden
Brugfunctie: tussen mensen, onderwerpen en van strategie naar toepassing