Samenwerkingsprojecten

De zorg verandert vaak en snel. Dat vraagt van zorgaanbieders in de eerstelijn dat zij slimmer samenwerken en organiseren. Door multidisciplinair samen te werken over de schotten en domeinen heen realiseren we de beste zorg en gezondheid in Noord-Holland. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van samenwerkingsprojecten begeleid door ZONH.

Wilt u meer weten over projecten rondom samenwerkingsvraagstukken? Neem dan contact via info@zonh.nl

PalliSupport

“Het project PalliSupport spoort aan tot een geheel nieuwe manier van organiseren omdat zorg niet wordt geleverd daar waar de patiënt zich toevallig bevindt, maar daar waar de patiënt de zorg wenst te krijgen.”

Bianca Buurman

Verpleegkundige en hoogleraar Acute Ouderenzorg

Bianca Buurman

Convenant Medicatieveiligheid

“In Zaanstreek-Waterland was er nog geen convenant Medicatieveiligheid. ZONH heeft alle partijen om tafel gebracht, de wensen geïnventariseerd en het proces begeleid. Hierdoor konden de partijen elkaar vinden en is het balletje gaan rollen.”

Raymond Kolman

Apotheker, Noorder Apotheek Krommenie

Raymond Kolman

Oprichting Multidisciplinaire Kind- en Jeugdpraktijk Elisabeth

“ZONH hielp het fundament, de missie en visie van onze organisatie te formuleren, maar zorgde ook voor de onderlinge verbinding tussen alle teamleden zodat alle neuzen dezelfde kant op gingen staan.”

Lara Sijtema

Kinderfysiotherapeut, Kind en Jeugdpraktijk Elisabeth Alkmaar

Lara Sijtema

CVA-keten

“Samen met ZONH hebben we gesprekken met ketenpartners gevoerd. Dat zet meer zoden aan de dijk dan wanneer we als zelfstandig netwerk zouden handelen.”

Joke Egstorf

Oefentherapeut Mensendieck in Wormer

Joke Egstorf