Reijer Aarnoudse Junior Adviseur

Reijer is vanuit Adviestalent werkzaam als junior adviseur bij ZONH. Hij ondersteunt bij verschillende projecten in de regio. Reijer kan goed luisteren en kritische vragen stellen om zo vanuit verschillende perspectieven een vraagstuk te bekijken. Hij vindt het fijn om vanuit een open houding samen te werken met anderen en zo mensen en ideeën te verbinden.

“Ik vind het reuze interessant om vraagstukken samen met stakeholders goed te analyseren en krijg er energie van om daar vervolgens ook actie op te ondernemen. Ik ben betrokken en enthousiast in mijn werk en zet mij 100% in om zo de beste resultaten te behalen. Mijn achtergrond op biomedisch en bedrijfskundig vlak en mijn ervaring bij een wetenschappelijke vereniging komen goed van pas in bij werk bij ZONH.”

Specialisme:

  • Zorgtechnologie
  • Medicatieveiligheid
  • Organisatieontwikkeling

Kwaliteiten:

  • Analytisch
  • Verbinden
  • Verbeteringsgericht