Regiobrede projecten

ZONH is werkzaam in de regio Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam en ’t Gooi). Wij bieden advies en projectmanagement over de domeinen en schotten heen en proberen zorg regiobreed te organiseren, zodat we succesvolle interventies kunnen opschalen.

Oprichting Beweegzorg Noordwest (BNW)

“Onder fysiotherapeuten bestond al langer de wens om een overkoepelend orgaan te realiseren, zodat we afgestemde zorgpaden kunnen ontwikkelen. Met de oprichting van de BNW (Beweegzorg Noord West) is die organisatie een feit.” 

Bart Hilbers
Fysiotherapeut in Castricum

Bart Hilbers

Oprichting regio-organisatie Noord-Holland Noord

“In de regio Noord-Holland Noord bundelen de krachten om de beste eerstelijnszorg te leveren.” 

Sandra Voerman
Directeur HONK-groep

Sandra Voerman

Oprichting regio-organisatie Noord-Holland Noord

“We hebben afgelopen periode tijdens inspirerende werksessies met elkaar gekeken waar we slimmer en meer bovenregionaal in samen kunnen werken om zo nog betere zorg te organiseren.”

Stefan Koomen
Bestuurder Zorgkoepel West-Friesland

Stefan Koomen

Oprichting regio-organisatie Noord-Holland Noord

“Om de kwaliteit van huisartsenzorg te waarborgen en toekomstbestendig te maken is het heel belangrijk om de handen ineen te slaan. Daarom investeren we volop in samenwerking met andere regionale partijen. “

Leonie Steenvoorden
Bestuurder Huisartsenorganisatie in de Kop van Noord-Holland (HKN)

Leonie Steenvoorden