ZONH

Download hier onze producten en toolkits en
ga zelf aan de slag!

Onze producten

Binnen projecten en programma’s ontwikkelen wij verschillende toolkits en producten, die u kunnen helpen om interventies zelf in de praktijk te brengen. Hieronder vindt u een greep uit een aantal van deze documenten. 

Bent u op zoek naar specifieke documenten? Of heeft u vragen over onderstaande downloads? Neem dan contact met ons op.

Beschikbare downloads

In de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer loopt het project Behandelwensengesprekken met het doel om patiënten, huisartsen en specialisten te stimuleren vroegtijdig in gesprek te gaan over wensen ten aanzien van toekomstige zorg. Huisartsen, POH-ouderenzorg, POH-Somatiek en POH-diabetes worden getraind in het voeren van behandelwensengesprekken. Download de toolkit hieronder.

Toolkit Behandelwensengesprekken

Voor meer informatie en voor aanmeldingen om zelf Behandelwensgesprekken te voeren, kunt u contact opnemen met Rianne van den Brink.

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties het convenant Medicatieveiligheid getekend. Het convenant heeft tot doel het aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames in de regio terug te dringen. Hieronder vindt u het getekende convenant inclusief bijlagen. 

Download de toolkit Medicatieveiligheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Bremer-Dijkhuis.

De zorgvraag van patiënten in achterstandswijken is doorgaans groter dan in andere reguliere wijken. Hierdoor ervaren huisartsen in deze wijken vaak een grotere werkdruk. In 1997 zijn daarom op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Zorgverzekeraars Nederland de Achterstandsfondsen in het leven geroepen, zodat huisartsen de kwaliteit van de zorg kunnen blijven waarborgen. ZONH is in haar werkgebied beheerder van deze gelden en mede verantwoordelijk voor een goede besteding hiervan.

Download de toolkit

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator Achterstandsfondsen Will Molenaar, achterstandsfonds@zonh.nl