ZONH

Petra Doets

a.i. adviseur

Petra werkt als interim adviseur voor ZONH en heeft werkervaring in zowel het zorgdomein als het sociaal domein. Van 2011 tot 2019 werkte ze als senior regio adviseur in Noord-Holland bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en was ze betrokken bij programma’s als Positieve Gezondheid, Juiste Zorg op de Juiste Plek en de transitie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Ook heeft ze werkzaamheden als Programmaleider Innovatie verricht bij een organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam-Noord en daarnaast is ze sinds 2019 geregistreerd Leefstijl Coach.

Petra werkt graag samen met zorg- en welzijnspartners, vrijwilligers en andere betrokken partijen aan een nieuw aanbod binnen de zorg. Ze is een aanjager van preventie en nodigt iedereen uit om de eigen regie te pakken over je leven en je gezondheid. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen!

“Met de stijgende zorgkosten en een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel moeten we bakens verzetten. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld dat in 2040 Nederlanders minimaal vijf jaar langer in gezondheid moeten leven en de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30 procent moet zijn afgenomen, hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Projecten die ondersteund worden door bijvoorbeeld het Achterstandsfonds dragen hier mooi aan bij.”

Werkgebied

Regiobreed

Ervaring met
Netwerken en samenwerkingsverbanden 
Preventie
Sociaal Domein
Positieve Gezondheid
Persoonsgerichte zorg (zelfmanagement, patiënten participatie)
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Kwaliteiten
Partijen verbinden
Resultaatgericht werken
Creatieve oplossingen bedenken
Coaching