ZONH

Patricia Appeldoorn

Programmaleider Palliatieve Zorg

Als coördinator van de netwerken Palliatieve Zorg in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland en door haar rol binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland, beschikt Patricia over een grote kennis van palliatieve zorg. Zowel zorgverleners als patiënten kunnen bij haar terecht voor vragen over zorg in de laatste levensfase. Dankzij haar betrokkenheid in de regio en haar helicopterview is Patricia in staat de behoeften van de verschillende netwerken in Noord-Holland in kaart te brengen en verbindingen te leggen daar waar mogelijk. Zij initieert, adviseert en faciliteert om continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio te realiseren. Op dagelijkse basis houdt Patricia zich o.a. bezig met de implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg en is zij verantwoordelijk voor de organisatie van n Café Doodgewoon, symposia, casuïstiekbesprekingen, scholing, publieksbijeenkomsten, het functioneren van het Centrum voor Levensvragen en is zij betrokken bij diverse projecten op het gebied van palliatieve zorg, zoals Behandelwensgesprekken, PalliSupport, PATZ en Advanced Care Planning.

Patricia is een mensen-mens met oog voor ieders persoonlijke wensen. Haar creativiteit en enthousiasme vormen een verbindende factor bij het samenbrengen van verschillende ideeën en partijen. Ze combineert een gestructureerde, planmatige aanpak met hands-on mentaliteit. Handen uit de mouwen en aan de slag.

“Ik haal energie uit het motiveren en inspireren van mensen. Met mijn helicopterview probeer ik de netwerken met elkaar samen te brengen en gezamenlijk op te trekken. Ik geloof dat we elkaar op die manier kunnen versterken.”

Werkgebied:
Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland

Specialisme:
– Palliatieve zorg