Noëlle van den Boom

Junior adviseur

Noëlle is vanuit Adviestalent betrokken als junior adviseur bij ZONH. Zij focust zich met name op de het sociaal domein, achterstandsfondsgelden, huisartsenzorg en ouderenzorg. Noëlle is nieuwsgierig, positief en proactief. Zij heeft een sterk gevoel ontwikkeld voor onderlinge verhoudingen en bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Noëlle haalt energie uit het verbinden van zienswijzen. Goede communicatie en prettige samenwerking staan bij haar voorop.

Noëlle wordt in haar werk gekenmerkt door haar creativiteit, doelgerichtheid en oprechte interesse. Ze neemt een sturende rol wanneer nodig en denkt in oplossingen.
“Typerend voor mijn vraagstukbenadering is het betrekken van een breed stakeholder perspectief, verbinding leggen en het werken aan persoonlijke relaties. Om doelen te bereiken en ontwikkelkansen en perspectief voor verbetering te identificeren, ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is na te gaan en te waarderen wat er al is en hierop voort te bouwen. Al dan niet in een gewenste veranderende richting.”


Kennis van:
• Ouderenzorg
• Huisartsenzorg
• Achterstandsfondsgelden
• Sociaal domein

Kwaliteiten:
• Projectmatig werken