ZONH

De beste zorg, ook in de laatste levensfase

Netwerk Palliatieve Zorg

Over het Netwerk Palliatieve Zorg

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar oud kunnen palliatieve zorg ontvangen; zorg die erop gericht is de pijn te verzachten en te verlichten, zodat de patiënt in de laatste levensfase de beste kwaliteit van leven ervaart. ZONH coördineert verschillende netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland; in de Kop van Noord-Holland, in West-Friesland, in Noord-Kennemerland en in Zaanstreek-Waterland. Ook zijn wij betrokken bij het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF). 

Voor vragen over de netwerken Palliatieve zorg kunt u contact opnemen met de coördinator of bekijkt u de website van de netwerken in het werkgebied.

Projecten op het gebied van Palliatieve Zorg

Naast coördinatie van de Netwerken Palliatieve Zorg ondersteunt ZONH bij verschillende projecten op het vlak van Palliatieve Zorg. Klik op de link voor meer informatie over de desbetreffende projecten:

Bekijk hier een impressie van het symposium van 2019