ZONH

De beste zorg, ook in de laatste levensfase

Netwerk Palliatieve Zorg

Over Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg is ontwikkeld voor mensen die ongeneeslijk ziek of kwetsbaar oud zijn; het biedt zorg die erop gericht is de pijn te verzachten en te verlichten, zodat de patiënt in de laatste levensfase de beste kwaliteit van leven ervaart. ZONH coördineert verschillende netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland; in de Kop van Noord-Holland, in West-Friesland, in Noord-Kennemerland en in Zaanstreek-Waterland. Ook zijn wij betrokken bij het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF). 

Voor vragen over de netwerken Palliatieve zorg kunt u contact opnemen met de coördinator of bekijkt u de website van de netwerken in het werkgebied.

Welke projecten ondersteunt ZONH?

Naast coördinatie van de Netwerken Palliatieve Zorg ondersteunt ZONH bij verschillende projecten op het vlak van Palliatieve Zorg. Klik op de link voor meer informatie over de desbetreffende projecten:Routekaart voor zorgverleners tijdens COVID-19

Door de uitbraak van COVID-19 is alle zorg meer onder druk komen te staan. Dit vergt flexibiliteit en en extra inzet van alle zorgverleners. Ook voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg. Om zo goed mogelijk te kunnen handelen bij een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting van een patiënt die palliatieve zorg ontvangt is deze routekaart COVID-19 ontwikkeld. De routekaart is gevuld met informatie over het virus en wordt regelmatig geüpdatet. 

Bekijk hier een impressie van het symposium van 2019

In het AFAS Stadion in Alkmaar is in 2019 een zeer succesvol Symposium georganiseerd door de Netwerken Palliatieve Zorg in Noord-Holland. Proef de sfeer in de video.