ZONH

Marjoleine van der Zwan

Directeur-bestuurder a.i.

Marjoleine van der Zwan was eerder werkzaam als Managing Director bij het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en vervulde strategische opdrachten bij het OLVG, UMCU en het VUmc vanuit haar eigen onderneming Lijn in Business. Tevens is zij 5 jaar statutair bestuurder geweest van medische aansprakelijkheidsverzekeraar OWM MediRisk. Marjoleine zet haar strategische inzichten in als interim directeur-bestuurder bij ZONH, waar zij tot de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder de koers van ZONH zal voortzetten en aanscherpen. Wilt u nader kennis met haar maken? Neem dan contact op via Angela Kaarsemaker, directiesecretaresse ZONH, via 072 541 4600 of a.kaarsemaker@zonh.nl