ZONH

Mariska Laros

Adviseur Organisatie Palliatieve Zorg

Mariska beschikt over een grote kennis op het gebied van verschillende zorgvraagstukken met een nadrukkelijke focus op palliatieve zorg en ouderenzorg. Ze is een strateeg met oog voor de tactische uitwerking en beweegt zich makkelijk tussen alle organisatielagen. Daar waar de ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat brengt zij visie, richting en structuur aan om een stevige basis te creëren, gericht op duurzame organisatie en samenwerking.

Mariska bouwt snel dossierkennis op, kan buiten de kaders denken en overziet complexiteit. Met haar grote netwerk binnen de palliatieve zorg vormt zij een belangrijke verbindende schakel tussen de eerste- en de tweedelijnszorg.

“Ik kruip graag in de coachende rol en probeer vanuit een beschouwende blik nieuw licht op bestaande vraagstukken te werpen. Ik opereer het liefst op strategisch niveau. Ik beschik over een scherp analytisch vermogen en houd oog voor detail, zonder de stip op de horizon uit het oog te verliezen.”

Werkgebied:
Regiobreed, bovenregionaal, landelijk

Ervaring met:
– Verander- en samenwerkingsprocessen
– Transmurale zorg
– Verbinding onderzoek-praktijk-onderwijs
– Netwerkregie

Kwaliteiten:
– Procesmanagement
– Innovatiemanagement
– Coaching
– Sensitief