ZONH

Mariël Thesingh

Adviseur

In een sector waar verandering in de zorg alledaags is, heeft Mariël met haar achtergrond in verandering en management en een grote interesse in de gezondheidszorg, een mooie brug weten te slaan bij ZONH.

Mariël heeft een sociaal karakter, werkt oplossingsgericht en hanteert een persoonlijke benadering.  “Het creëren van vertrouwen en het aangaan van persoonlijke relaties vind ik belangrijk.” Het verbinden van mensen in een complexe en veranderende omgeving is een van haar krachten. Mariël is analytisch ingesteld en tracht een vraagstuk altijd vanuit verschillende perspectieven te belichten en daarbij de verschillende standpunten van de belanghebbenden in kaart te brengen. “De juiste mensen bij elkaar brengen en het creëren van een goede dynamiek zijn essentieel om tot de beste resultaten te komen.”

Binnen ZONH zal Mariël tevens communicatievraagstukken aanpakken. “Ik ben creatief en vind het uitdagend om een boodschap op de juiste manier over te brengen.” Tegenwoordig is communicatie een onmisbaar begrip in onze maatschappij. Elke organisatie heeft belang bij het optimaal benutten van de mogelijkheden die de verschillende communicatievormen bieden om sterker naar buiten te kunnen treden. Het benutten van kansen en het creëren van meerwaarde op het communicatievlak is wat Mariël als uitdaging ziet en waar zij energie uithaalt.