ZONH

Maarten Caspari

Adviseur

Maarten is een allround adviseur met meer dan twintig jaar ervaring in diverse (project)management-functies binnen de zorg in o.a. Nederland, Nieuw-Zeeland, Engeland en ontwikkelingslanden. Deze ervaring helpt hem in te schatten waar de mogelijkheden liggen bij knelpunten binnen de gezondheidszorg. Door tijdig in te grijpen en verbeteringen door te voeren binnen de eerste- en tweedelijnszorg streeft hij ernaar om complexe interventies in een later stadium te voorkomen. Zijn focus ligt op het behalen van resultaten door van elkaar te leren; zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

Maarten is altijd op zoek naar duurzame en effectieve oplossingen die hij kan inzetten binnen de steeds krappere budgetten. Hierbij kijkt hij ook naar de rol van digitalisering en informatiemanagement, bijvoorbeeld in de VIPP projecten waar hij bij betrokken is. Eén van zijn krachten is het formuleren van een gezamenlijke strategie, die hij vervolgens vertaalt naar praktisch uitvoerbare plannen. Daarnaast zijn procesoptimalisatie en veranderingen binnen de zorg Maarten bekend door zijn ervaring in het fuseren van ziekenhuizen en het ontwikkelen van ketenzorg. Zijn pragmatische insteek en ervaring leiden tot mooie samenwerkingen tussen partijen op het gebied van zorg en welzijn.  

Werkgebied
Regiobreed

Ervaring met
Projectmanagement
Eerste- en tweedelijnszorg
Ontwikkeling van ketenzorg
Procesoptimalisatie
Formuleren van strategie

Kwaliteiten
Praktisch
Resultaatgericht
Verbinden van partijen
Strategie vertalen naar operationele plannen
Financieel advies
Kennis van samenwerkingsverbanden

Maarten Caspari