ZONH

Jos Pullen

Projectmanager

Als adviseur implementatie heeft Jos ruime kennis, ervaring en een hart voor de eerstelijns gezondheidszorg. Met name op gebied van (wijk)verpleegkundige zorg, (zorg)management en competentie-ontwikkeling. De focus van Jos ligt op de thema’s: Ouderenzorg en eHealth in zorg.

In 2018 is Jos geswitcht van docent in het Hoger onderwijs, naar een combi functie van Praktijkverpleegkundige Ouderen in een Gezondheidscentrum en een implementatie-opdracht via ZONH om samen met eerstelijnsorganisaties en professionals in de huisartsenzorg de zorg voor kwetsbare ouderen te organiseren vanuit de huisartsenpraktijk in samenwerking met andere professionals in de eerste lijn. Hierbij is het de kunst om binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld een praktijk samen te kijken hoe het beleid omgezet kan worden naar de dagelijkse praktijk met als doel: integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

“eHealth en de implementatie daarvan in de praktijk, dat is een thema van interesse waarop ik tot nu in de rol van coach bezig ben geweest. Dit is op het gebied van competentie-ontwikkeling en bewustzijn bij (wijk)verpleegkundigen om hun rol te kunnen pakken bij de implementatie van eHealth in de zorg.”

Werkgebied
Noord-Holland

Expertise
– Wijkverpleegkundige zorg;
– EHealth;
– In kaart brengen organisatiegraad (ouderen)zorg huisartsenpraktijken, gezondheidscentra.
Multidisciplinaire aanpak van de organisatie en samenwerking van integrale ouderenzorg in de wijk en de inzet van een digitaal platform daarbij om de afstemming tussen de zorgprofessionals en het sociaal domein te richten op gezamenlijke doelen.
Verander- en samenwerkingsprocessen.
Implementatie, realisatie en borging in de praktijk
Verbinding praktijk met onderwijs en onderzoek.