ZONH

Projecten met resultaten waar we trots op zijn

“Onder fysiotherapeuten bestond al langer de wens om een overkoepelend orgaan te realiseren, zodat we afgestemde zorgpaden kunnen ontwikkelen. Met de oprichting van de BNW (Beweegzorg Noord West) is die organisatie een feit.” 

Bart Hilbers
Fysiotherapeut in Castricum

“In de regio Noord-Holland Noord bundelen de krachten om de beste eerstelijnszorg te leveren.” 

Sandra Voerman
Directeur HONK-groep

“We hebben afgelopen periode tijdens inspirerende werksessies met elkaar gekeken waar we slimmer en meer bovenregionaal in samen kunnen werken om zo nog betere zorg te organiseren.”

Stefan Koomen
Bestuurder Zorgkoepel West-Friesland

“Om de kwaliteit van huisartsenzorg te waarborgen en toekomstbestendig te maken is het heel belangrijk om de handen ineen te slaan. Daarom investeren we volop in samenwerking met andere regionale partijen. “

Leonie Steenvoorden
Bestuurder Huisartsenorganisatie in de Kop van Noord-Holland (HKN)

Het project PalliSupport spoort aan tot een geheel nieuwe manier van organiseren omdat zorg niet wordt geleverd daar waar de patiënt zich toevallig bevindt, maar daar waar de patiënt de zorg wenst te krijgen.”

Bianca Buurman

Verpleegkundige en hoogleraar Acute Ouderenzorg

Bianca Buurman

“In Zaanstreek-Waterland was er nog geen convenant Medicatieveiligheid. ZONH heeft alle partijen om tafel gebracht, de wensen geïnventariseerd en het proces begeleid. Hierdoor konden de partijen elkaar vinden en is het balletje gaan rollen.”

Raymond Kolman

Apotheker, Noorder Apotheek Krommenie

Raymond Kolman

“ZONH hielp het fundament, de missie en visie van onze organisatie te formuleren, maar zorgde ook voor de onderlinge verbinding tussen alle teamleden zodat alle neuzen dezelfde kant op gingen staan.”

Lara Sijtema

Kinderfysiotherapeut, Kind en Jeugdpraktijk Elisabeth Alkmaar

Lara Sijtema

“Samen met ZONH hebben we gesprekken met ketenpartners gevoerd. Dat zet meer zoden aan de dijk dan wanneer we als zelfstandig netwerk zouden handelen.”

Joke Egstorf

Oefentherapeut Mensendieck in Wormer

Joke Egstorf

“Door het project Multidisciplinaire Samenwerking met het elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO) profiteren ouderen in Zaanstreek-Waterland van goede onderlinge samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners.” 

Liesbeth Vos

Huisarts, Huisartsenpraktijk Smit/Vos te Purmerend

Liesbeth Vos

“We hopen dat het voeren van een behandelwensengesprek een normaal onderdeel van de dagelijkse bezigheden wordt in de huisartsenpraktijk.”

Inez Boekhout

Huisarts, Huisartsenpraktijk Gideonse en Boekhout.

Inez Boekhout

“Een dynamisch traject waarin zorgprofessionals, studenten, gemeenteraadsleden, burgers en ondernemers werden uitgedaagd na te denken over innovatieve oplossingen voor de zorg.”

Joris Arts

Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Joris Arts

Wilt u weten wat ZONH voor uw organisatie kan betekenen?

Wilt u meer weten over ZONH of sparren over een vraagstuk binnen uw organisatie? Of wilt u in contact komen met één van onze opdrachtgevers? Neem dan gerust contact met ons op.