ZONH

Onze opdrachtgevers
aan het woord: hoe voegen wij waarde
toe in hun organisatie

ZONH is werkzaam in de regio Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam en ’t Gooi). Wij bieden advies en begeleiding bij zorgvraagstukken die betrekking hebben op zorgverbetering in de gehele regio en daar buiten. 

Lees hier de ervaringen van onze klanten. 

“Onder fysiotherapeuten bestond al langer de wens om een overkoepelend orgaan te realiseren, zodat we afgestemde zorgpaden kunnen ontwikkelen. Met de oprichting van de BNW (Beweegzorg Noord West) is die organisatie een feit.” 

Bart Hilbers
Fysiotherapeut in Castricum

Bart Hilbers

“In Zaanstreek-Waterland was er nog geen convenant Medicatieveiligheid van kracht. ZONH heeft alle partijen om tafel gebracht, de wensen geïnventariseerd en het proces begeleid. Hierdoor konden de partijen elkaar vinden en is het balletje gaan rollen.”

Raymond Kolman

Apotheker, Noorder Apotheek Krommenie

Raymond Kolman

“ZONH hielp het fundament, de missie en visie van onze organisatie te formuleren, maar zorgde ook voor de onderlinge verbinding tussen alle teamleden zodat alle neuzen dezelfde kant op gingen staan.”

Lara Sijtema

Kinderfysiotherapeut, Kind en Jeugdpraktijk Elisabeth Alkmaar

Lara Sijtema

“Samen met ZONH hebben we gesprekken met ketenpartners gevoerd. Dat zet meer zoden aan de dijk dan wanneer we als zelfstandig netwerk zouden handelen.”

Joke Egstorf

Oefentherapeut Mensendieck in Wormer

Joke Egstorf

Naast advies op strategisch en tactisch niveau, ondersteunt ons implementatieteam door de vertaalslag te maken naar de werkvloer. Zo maken we veranderingen werkbaar voor de zorgverlener. 

Lees hier de ervaringen van onze klanten.

Zorginhoudelijke implementatie

“Door het project Multidisciplinaire Samenwerking met het elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO) profiteren ouderen in Zaanstreek-Waterland van goede onderlinge samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners.” 

Liesbeth Vos

Huisarts, Huisartsenpraktijk Smit/Vos te Purmerend

Liesbeth Vos

Sommige vraagstukken vragen om vernieuwende antwoorden. Antwoorden die niet altijd direct voor de hand liggen. ZONH draait verschillende trajecten op het vlak van innovatie. 

Lees hier de ervaringen van onze klanten.

“Een dynamisch traject waarin zorgprofessionals, studenten, gemeenteraadsleden, burgers en ondernemers werden uitgedaagd na te denken over innovatieve oplossingen voor de zorg.”

Joris Arts

Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Joris Arts

Wilt u weten wat ZONH voor uw organisatie kan betekenen?

Wilt u meer weten over ZONH of sparren over een vraagstuk binnen uw organisatie? Of wilt u in contact komen met één van onze opdrachtgevers? Neem dan gerust contact met ons op.