ZONH

Projecten met resultaten waar we trots op zijn

Oprichting Beweegzorg Noordwest (BNW)

“Onder fysiotherapeuten bestond al langer de wens om een overkoepelend orgaan te realiseren, zodat we afgestemde zorgpaden kunnen ontwikkelen. Met de oprichting van de BNW (Beweegzorg Noord West) is die organisatie een feit.” 

Bart Hilbers
Fysiotherapeut in Castricum

Oprichting regio-organisatie Noord-Holland Noord

“In de regio Noord-Holland Noord bundelen de krachten om de beste eerstelijnszorg te leveren.” 

Sandra Voerman
Directeur HONK-groep

Oprichting regio-organisatie Noord-Holland Noord

“We hebben afgelopen periode tijdens inspirerende werksessies met elkaar gekeken waar we slimmer en meer bovenregionaal in samen kunnen werken om zo nog betere zorg te organiseren.”

Stefan Koomen
Bestuurder Zorgkoepel West-Friesland

Oprichting regio-organisatie Noord-Holland Noord

“Om de kwaliteit van huisartsenzorg te waarborgen en toekomstbestendig te maken is het heel belangrijk om de handen ineen te slaan. Daarom investeren we volop in samenwerking met andere regionale partijen. “

Leonie Steenvoorden
Bestuurder Huisartsenorganisatie in de Kop van Noord-Holland (HKN)

PalliSupport

“Het project PalliSupport spoort aan tot een geheel nieuwe manier van organiseren omdat zorg niet wordt geleverd daar waar de patiënt zich toevallig bevindt, maar daar waar de patiënt de zorg wenst te krijgen.”

Bianca Buurman

Verpleegkundige en hoogleraar Acute Ouderenzorg

Bianca Buurman

Convenant Medicatieveiligheid

“In Zaanstreek-Waterland was er nog geen convenant Medicatieveiligheid. ZONH heeft alle partijen om tafel gebracht, de wensen geïnventariseerd en het proces begeleid. Hierdoor konden de partijen elkaar vinden en is het balletje gaan rollen.”

Raymond Kolman

Apotheker, Noorder Apotheek Krommenie

Raymond Kolman

Oprichting Multidisciplinair Kind- en Jeugdpraktijk Elisabeth

“ZONH hielp het fundament, de missie en visie van onze organisatie te formuleren, maar zorgde ook voor de onderlinge verbinding tussen alle teamleden zodat alle neuzen dezelfde kant op gingen staan.”

Lara Sijtema

Kinderfysiotherapeut, Kind en Jeugdpraktijk Elisabeth Alkmaar

Lara Sijtema

CVA-keten

“Samen met ZONH hebben we gesprekken met ketenpartners gevoerd. Dat zet meer zoden aan de dijk dan wanneer we als zelfstandig netwerk zouden handelen.”

Joke Egstorf

Oefentherapeut Mensendieck in Wormer

Joke Egstorf

Multidisciplinaire samenwerking Ouderenzorg

“Door het project Multidisciplinaire Samenwerking met het elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO) profiteren ouderen in Zaanstreek-Waterland van goede onderlinge samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners.” 

Liesbeth Vos

Huisarts, Huisartsenpraktijk Smit/Vos te Purmerend

Liesbeth Vos

Behandelwensengesprekken

“We hopen dat het voeren van een behandelwensengesprek een normaal onderdeel van de dagelijkse bezigheden wordt in de huisartsenpraktijk.”

Inez Boekhout

Huisarts, Huisartsenpraktijk Gideonse en Boekhout.

Inez Boekhout

Werksessie Behandelwensengesprekken (ACP)

“Door de training leer je de context van culturen, maar ook van beperkingen in overweging te nemen. Daar ben ik me meer bewust van geworden.”

Karin Heijne
Wijkverpleegkundige, Cordaan Amsterdam

Karin Heijne

Werksessie Behandelwensengesprekken (ACP)

“Als je wacht totdat het slecht gaat met een zorgvrager, wordt het onderwerp beladen. Mijn ervaring is juist dat wanneer je dit eerder bespreekt, de gesprekken minder zwaar worden ervaren.”

Cynthia Bruin
Aanfachtsfunctionaris Palliatieve zorg, Stichting NiKo, Alkmaar

Cynthia Bruin

Health Machine

“Een dynamisch traject waarin zorgprofessionals, studenten, gemeenteraadsleden, burgers en ondernemers werden uitgedaagd na te denken over innovatieve oplossingen voor de zorg.”

Joris Arts

Bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Joris Arts

Krachtige Basiszorg
“Als huisarts weet je niet altijd bij welke hulpverleners een patiënt allemaal in beeld is. Als je samen kunt optrekken ben je effectiever. “

Arianne Baak
Huisarts gezondheidscentrum Schalkwijk

Arianne Baak

Wilt u weten wat ZONH voor uw organisatie kan betekenen?

Wilt u meer weten over ZONH of sparren over een vraagstuk binnen uw organisatie? Of wilt u in contact komen met één van onze opdrachtgevers? Neem dan gerust contact met ons op.