ZONH

Diabetes challenge in Noord-Kennemerland levert bijdrage aan gezonde levensstijl

In Nederland zijn er 1.135.100 mensen bekend bij de huisarts met Diabetes type 2. In 2017 zijn hier voor zover bekend 60.200 mensen bijgekomen. Dit komt voort uit het ontbreken van of in beperkte mate beschikken over gezondheidsvaardigheden. Om deze cijfers terug te dringen, vindt in de regio Noord-Kennemerland de Diabetes Challenge plaats gefinancierd vanuit de Achterstandsfondsgelden. Dit project stimuleert bewoners van achterstandswijken met diabetes om in beweging te komen.

 “Mensen zijn op lichamelijk en psychisch vlak gebaat bij beweging.” 

Achterstandsfonds
De Diabetes Challenge is onderdeel van de Nationale Diabetes Challenge. Het omvat een programma van 20 weken, waarbij diabetespatiënten gedurende 20 weken (van april tot september) elke week een uur wandelen met hun zorgverlener en gelijkgestemden. De 20 weken worden afgesloten in de week van 25 september met een eindmanifestatie. Met dit initiatief wordt op laagdrempelige wijze een bijdrage geleverd aan een gezondere leefstijl. Sinds kort worden activiteiten van de Diabetes Challenge in Noord-Kennemerland deels vergoed vanuit de Achterstandsfondsgelden. Kaderhuisarts Hans van Wijland is blij met deze ontwikkeling: “De kans op diabetes is groter in achterstandswijken, omdat men daar vaak niet of in beperkte mate beschikt over gezondheidsvaardigheden, oftewel het vinden, begrijpen en toepassen van informatie die betrekking heeft op gezondheid. Ook leefstijl kan een factor zijn. Roken, overgewicht en bewegingsarmoede vergroten de kans op diabetes. Het percentage rokers ligt in achterstandswijken vaak juist hoger dan gemiddeld, terwijl het percentage mensen dat geregeld sport juist veel lager ligt. Voor deze groep is het des te belangrijker dat zij beter op maat worden geïnformeerd en begeleid om het risico op diabetes te verminderen. De Diabetes Challenge biedt daarbij uitkomt.”

Wandelen is behandelen
Volgens Van Wijland zijn de resultaten op korte termijn positief. “De resultaten op lange termijn hebben we, gezien de korte doorlooptijd van dit traject, nog niet kunnen meten. Wel zien we bij mensen op korte termijn lichamelijke verbeteringen, maar ook op psychisch vlak – bijvoorbeeld mensen met diabetes die kampen met een depressie – zijn gebaat bij beweging. Daarnaast worden deelnemers op sociaal gebied actiever. We zien dat deelnemers er na de challenge er eerder op uit gaan met buurtgenoten en gelijkgestemden. Dat zijn mooie ontwikkelingen.”

Borging en ondersteuning
De Diabetes Challenge in Noord-Kennemerland vond al eerder plaats, maar pas dit jaar worden onkosten gefinancierd vanuit achterstandsfondsgelden met begeleiding vanuit ZONH. “Tijdens de 20 weken durende challenge doen patiënten van drie gezondheidscentra – in totaal 10 huisartsenpraktijken – in Alkmaar mee met de wandeling. Zij worden begeleid door een zorgverlener uit de praktijk. De inzet van deze zorgverlener wordt vergoed door het Achterstandsfonds. Verder worden zorgverleners ook financieel gesteund bij het werven van deelnemers en bij deelname aan de eindmanifestatie.” Tijdens de challenge wandelen buursportcoaches van Alkmaar Sport mee. Zij blijven ook na afloop van het evenement betrokken om deelnemers te enthousiasmeren. “Na de challenge worden wandelaars vanuit Bureau Sport Gemeente Alkmaar begeleid naar het voortzetten van hun activiteiten. Op die manier zorgen we voor borging.”

Aanspraak maken op het Achterstandsfonds?
Bent u als huisarts werkzaam in een achterstandswijk en benieuwd naar mogelijkheden om uw projecten vanuit de Achterstandsfondsgelden te realiseren? Neem voor meer informatie dan contact op via achterstandsfonds@zonh.nl