ZONH

Registratie huisartsen

COVID Registratie Huisartsen

Via dit formulier geeft u zich op voor deelname aan het COVID Early Warning Systeem voor de regio Noord-Holland en Flevoland. 

Vul hieronder de gegevens in van de verwerkersverantwoordelijke huisarts voor de praktijk om aan te geven dat uw praktijk wil deelnemen aan het COVID Early Warning Systeem. Indien er meerdere huisartsen in uw praktijk werkzaam zijn en er één is die middels een onderlinge overeenkomst gemandateerd is, volstaan de gegevens van deze huisarts. Anders moet iedere huisarts werkzaam in uw praktijk zich individueel via dit formulier opgeven.

Na registratie neemt STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek) contact met u op voor de verzameling van uw gegevens en terugkoppeling van uw data via een verwerkersovereenkomst. 

Voor vragen neemt u contact op met het COVID DATA consortium via info@covid-data.nl

Registratieformulier Huisartsen

    Praktijk gegevens    Persoonlijke gegevens

    manvrouw


    Bekijk hier meer informatie over RESCUED.