ZONH

Registratie huisartsen

COVID Registratie Huisartsen

Regiestratieformulier huisartsen

Met dit formulier geeft u aan dat u gebruikmaakt van het NL-COVID-registratiesysteem.

Vul hieronder uw gegevens in van de verwerkersverantwoordelijke huisarts(en) voor de praktijk om aan te geven dat u gebruikmaakt van de NL COVID DATA Registratie. Indien er meerdere huisartsen in de praktijk werkzaam zijn en er één is die middels een onderlinge overeenkomst gemandateerd is,
volstaan de gegevens van deze huisarts:

Heeft u een casus die u graag wilt inbrengen? Mail deze uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de intervisie naar NHN@zonh.nl. Per bijeenkomst zullen twee casussen worden besproken.

Registratieformulier Huisartsen

Persoonlijke gegevens

manvrouw

*Uw mobiele nummer wordt gebruikt tbv een SMS-verificatie voor authenticatie dat uw e-mailadres ook daadwerkelijk van u is. Het is daarom raadzaam uw persoonlijke nummer in te vullen.