Bente van der Sman

Junior adviseur

Bente is vanuit Adviestalent werkzaam als junior adviseur bij ZONH en ondersteunt verschillende projecten door de hele regio. Bente’s oprechte interesse en open uitstraling zorgen ervoor dat zij snel verbinding legt en goed doorheeft wat de verschillende behoeften en belangen zijn. Deze sensitiviteit zet zij in voor een optimale samenwerking.

Bente houdt van aanpakken, ze neemt graag initiatief en zet ideeën om in creatieve oplossingen. Door haar gestructureerde aanpak weet zij overzicht te creëren. Haar open blik en nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat zij in complexe vraagstukken doorvraagt en snel tot de kern komt.

“Ik heb grote interesse in samenwerkingsvraagstukken in de zorg. In het veranderende zorglandschap is het van belang om, over de disciplines en lijnen heen, samen te zoeken naar manieren om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Mijn achtergrond in Communicatie- en Organisatiewetenschap helpt mij om raakvlakken en knelpunten binnen samenwerkingspraktijken te ontdekken.”

Kennis van:
– O&I
– Substitutie
– Organisatie van beroepsgroepen
– Medicatieveiligheid

Kwaliteiten:
– Projectmatig werken