ZONH

Babita Pottjegort

adviseur

Babita heeft een achtergrond als fysiotherapeute en is zowel in de eerstelijnszorg als de pijnrevalidatie werkzaam geweest. In 2017 is zij gestart met de master Innovatie in Zorg en Welzijn en is in 2019 afgestudeerd. In 2018 is zij begonnen als beleidsadviseur en projectcoördinator bij één van de vier vergoede gecombineerde leefstijlinterventies. Zij was verantwoordelijk voor de strategie, landelijke implementatie en doorontwikkeling van de GLI. Zij overzag en begeleidde ruim 200 uitvoerende teams. In die tijd heeft zij een adviserende en strategische rol ingenomen en heeft samen met landelijke stakeholders de GLI gepositioneerd. Zo was zij onder andere betrokken bij de GLI-Monitor, kostenonderzoek en de beleidsregel van de GLI. Daarnaast doet Babita nog onderzoek naar de GLI. Babita slaat de brug tussen praktijk, beleid en onderzoek. Zij is doelgericht, strategisch en wil de beste zorg voor de cliënt. Binnen ZONH houdt zij zich bezig met preventie, leefstijl, palliatieve zorg en PaTz.

“Al sinds 2014 houd ik mij bezig om de samenleving gezonder en gelukkiger te maken. Hierbij streef ik naar duurzame oplossingen, zodat de gezondheid van burgers zich op de korte, middel- en lange termijn verbetert. Hiervoor is daadkracht, samenwerking en innovatie nodig, hier zet ik mij graag voor in.”

Werkgebied:

Regiobreed

Ervaring in:

GLI/Leefstijlverandering

Onderzoek

Implementatie

Projectmanagement

Beleid schrijven

Kerncompetenties:

Daadkrachtig

Innovatief en creatief

Strategisch

Enthousiasmerend