ZONH

Kwalitatieve huisartsenzorg in achterstandswijken

COVID-19 materialen laaggeletterden

ZONH ondersteunt huisartsenpraktijken bij het aanvragen van achterstandsfondsgelden. Dit zijn gelden bestemd voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de huisarts te bevorderen. De gelden financieren projecten gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten.

Lees meer over Achterstandsfondsgelden: hoe en wat?

Of neem contact op met de coördinator via achterstandsfonds@zonh.nl