ZONH

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen
in achterstandswijken ook tijdens de COVID-19 crisis

Door de vele aanvragen vanuit de hele regio is het budget voor de financiële vergoedingen van uurconsulten en andere ondersteuning opgebruikt. Op dit moment is daarom de financiële vergoeding gesloten. We danken iedereen voor het enthousiasme waarmee de ASF-ondersteuning is aangevraagd! Houd de website in de gaten voor updates rondom de COVID-ondersteuning. De toolkit is nog steeds beschikbaar.

Huisartsenondersteuning tijdens COVID-19 vanuit ASF​

Het Achterstandsfonds (ASF) in Noord-Holland wil huisartsen in achterstandswijken in tijden van COVID-19 blijven ondersteunen en stelt hiervoor opnieuw een extra financiële vergoeding beschikbaar. Daarnaast blijft de digitale COVID-19 Toolkit beschikbaar en up to date.

Financiële vergoeding

Patiënten in achterstandswijken vragen over het algemeen meer tijd en communicatievermogen van een huisarts dan reguliere patiënten. Huisartsen maken in deze tijd extra kosten. Het ASF wil hier graag in tegemoet komen door een directe vergoeding van het 1 uur consult aan te bieden. Deze vergoeding is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF. Tip: maak gebruik van de tolkentelefoon indien nodig! 

Let op! Deze vergoeding kan nu ook worden ingezet voor het geven van extra uitleg, het bespreken van zorgen en beantwoorden van vragen over het coronavaccin (incl. de booster). Denk hierbij bijv. ook aan het motiveren van kwetsbare patiënten om alsnog te vaccineren.

 

Wat zijn de spelregels?

 • De praktijk heeft patiënten in (een) achterstandswijk(en) in Noord-Holland.
 • Het 1 uur consult kan worden ingezet bij triëren, informeren en/of doorverwijzing van een potentiële coronapatiënt.
   • Bijv. het begeleiden van een coronapatiënt om ziekenhuizen te ontlasten.
 • Het 1 uur consult kan worden ingezet voor het bieden van psychosociale ondersteuning van patiënten of naasten.
   • Specifiek voor migranten kunnen de gevolgen van de coronapandemie nog groter zijn.
 • Het 1 uur consult kan ook worden gebruikt voor het geven van extra uitleg, het bespreken van zorgen en het beantwoorden van vragen over het coronavaccin (incl. booster).
   • Incl. het motiveren van kwetsbare patiënten om alsnog te vaccineren.
 • Het gesprek mag online/telefonisch plaatsvinden. 
 • Per patiënt mag eenmalig van deze vergoeding gebruik worden gemaakt.
 • Het 1 uur consult kan zowel door de huisarts als door de POH worden ingezet. Ook voor de doktersassistente kan een vergoeding voor gesprekken worden aangevraagd.  
 • Voor de huisarts wordt maximaal €80,- excl. btw vergoed per gesprek van 1 uur.
 • Voor de POH wordt maximaal €75,- excl. btw vergoed per gesprek van 1 uur.
 • Voor de doktersassistenten geldt een tarief van maximaal €50,- excl. btw per uur. 
 • Er kan maximaal 20 uur worden gedeclareerd per huisarts/POH/assistente en maximaal 50 uur per huisartsenpraktijk. De maximale vergoeding per praktijk is €4000,- (ex. btw).
 • De maximale vergoeding per HOED, gezondheidscentrum of samenwerkende huisartsenpraktijk is 12000 (ex. BTW).
 • Het beschikbare budget voor deze vergoeding verschilt per gemeente en wordt bepaald op basis van het reguliere ASF budget per gemeente. 

Hoe werkt het? 
Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl voor het direct aanvragen van een uur gesprek en geef hierbij in het kort aan:

 • Onderwerp: vergoeding 1 uur consult
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk
 • Schatting van aantal in te zetten uur consulten.
 • Beknopt de reden van aanvraag
 • Facturen kunnen achteraf worden ingediend

Aanvragen voor andere COVID-19 ondersteuning
Heeft u nog meer ideeën voor COVID-19 gerelateerde ASF aanvragen? Concrete projecten/ideeën voor vergoedingen die de werklast van de huisarts kunnen verlagen en een directe link hebben met COVID-19 kunnen vanaf nu ook direct via de mail worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen van COVID-19 gerelateerde folders of de inzet van ondersteuning, overlegtijd of materialen die de communicatie of werkbaarheid verhogen. Deze bijdrage is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF.

Hoe werkt het?
Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl voor het aanvragen van het project/ de vergoeding. Geef hierbij het volgende aan:

 • Onderwerp: overige COVID-19 gerelateerde ASF-aanvragen
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk en inschatting van aantal patiënten vanuit achterstandswijk
 • Beschrijving van het project/gevraagde vergoeding
 • Korte onderbouwing waarom dit project/deze vergoeding in COVID-19 tijd nodig is
 • Het benodigde budget

De ASF-projectgroep van ZONH bespreekt uw aanvraag, de relevantie en neemt een beslissing voor goedkeuring.

COVID-19 Toolkit voor laaggeletterden/anderstaligen

Om u te ondersteunen in uw contact met anderstaligen en/of laaggeletterden hebben wij een overzicht met relevante informatie rondom het corona virus gemaakt. Dit overzicht bestaat uit COVID-19 materialen en extra tools voor tijdens een consult in de corona periode. Indien er behoefte is aan geprinte folders: laat het ons weten, wij regelen het!  

COVID-19 hulplijnen in andere talen
Helpdesk voor statushouders
De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen. De Corona Helpdesk Statushouders is op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur te bereiken op 085-5808800 en ze hebben een facebook pagina: CAS Help Desk

COVID-19 informatie per taal (alfabetisch)

Arabisch
Persconferentie & informatie corona vaccin 

NIEUW! Persconferentie 15 februari vertaald – Marokkaans-Arabisch (Global Talk)
Persconferentie 25 januari vertaald – Arabisch-Syrisch (Global Talk)
Praatplaat ‘prik tegen corona’ (Rijksoverheid) 
Informatie over coronavaccinatie (Rijksoverheid)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatie over het corona vaccin Arabisch (Pharos) 
Informatiekaart COVID-19 (Pharos)

Overige informatie
Facebookpagina COVID 19 Informatie statushouders 
Afspraak maken voor een corona test in het Arabisch
Poster COVID-19 preventie Arabisch (Pharos) 
Poster Stop COVID-19 Arabisch (Rijksoverheid)
Facebookpagina Syriërs Gezond
Gezondheidsinformatie (Gezond in Nederland)

Berber
NIEUW! Persconferentie 15 februari- Berber (Global Talk)
Informatie over het corona vaccin (Pharos)

Chinees
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Chinees vereenvoudigd (Pharos)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos) 

Engels
Persconferentie & informatie corona vaccin 
NIEUW! Persconferentie 15 februari vertaald – Engels (Global Talk)
 Informatie over coronavaccinatie – Engels (Rijksoverheid)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Engels (Pharos)

Overige informatie 
Poster COVID-19 preventie Engels (Pharos)
Poster Stop verspreiding COVID-19 Engels (Rijksoverheid)
Afspraak maken voor een coronatest in het Engels

Farsi (Iran)
NIEUW! Persconferentie 15 februari vertaald – Farsi (Global Talk) 
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatiekaart COVID-19 Farsi (Pharos)
Facebookpagina Farsi Gezond

Papiaments (Nederlandse Antillen)
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Papiaments (Pharos) 

Papiamento
Afspraak maken voor een coronatest – Papiamento (Rijksoverheid) 
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Papiamento (Rijksoverheid)
Poster stop verspreiding COVID-19 Papiamento (Rijksoverheid) 

Papiamentu
Afspraak maken voor een coronatest- Papiamentu (Rijksoverheid)

Tigrinya (Eritrea)
NIEUW! Persconferentie 15 februari vertaald – Tigrinya (Global Talk)
Informatie over het corona vaccin (Pharos) 
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatiekaart COVID-19 Tigrinya (Pharos)
Poster COVID-19 preventie Tigrinya (Pharos)
Facebookpagina Eritreeërs Gezond
Eritrese jongeren over informatie COVID-19 (COA)
Gezondheidsinformatie (Gezond in Nederland)

Turks
NIEUW! Persconferentie 15 februari vertaald – Turks (Global Talk)
 Informatie over coronavaccinatie (Rijksoverheid)
Praatplaat ‘prik tegen corona’ (Rijksoverheid) 
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatie over het corona vaccin (Pharos) 
Uitleg over het corona vaccin in het Turks door Ali Kaya
Afspraak maken voor een coronatest in het Turks (Rijksoverheid)
Informatiekaart COVID-19 (Pharos)
Poster COVID-19 preventie Turks (Pharos)

Bronnen: Gezond Nederland, Gezond Amsterdam, Pharos, Rijksoverheid, Rode Kruis, Global Talk, Thuisarts.nl en TVCN.

Voor de meeste laaggeletterde en anderstalige patiënten geldt in ‘normale’ omstandigheden dat ze vaker op het spreekuur komen dan het gemiddelde. In deze tijd van COVID-19 is het streven om zo veel mogelijk consulten op afstand te laten plaatsvinden.  Voor een normaal consult en een consult op afstand zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

Bronnen: ARQ Nationaal Psychotrauma CentrumBegrijp je lichaam, LHV Twente, Parnassia Groep en Pharos.