ZONH

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen
in achterstandswijken ook tijdens de COVID-19 crisis

Door de vele aanvragen vanuit de hele regio is het budget voor de financiële vergoedingen van uurconsulten en andere ondersteuning opgebruikt.
We danken iedereen voor het enthousiasme waarmee de ASF-ondersteuning is aangevraagd! Houd de website in de gaten voor updates rondom de COVID-ondersteuning. De toolkit is nog steeds beschikbaar.

Huisartsenondersteuning tijdens COVID-19 vanuit ASF​

Het Achterstandsfonds (ASF) in Noord-Holland wil huisartsen in achterstandswijken in verband met COVID-19 ondersteunen en stelt hiervoor een extra financiële vergoeding en een digitale COVID-19 Toolkit beschikbaar. 

Financiële vergoeding

Patiënten in achterstandswijken vragen over het algemeen meer tijd en communicatievermogen van een huisarts dan reguliere patiënten. Huisartsen maken in deze tijd extra kosten. Het ASF wil hier graag in tegemoet komen door een directe vergoeding van het uur consult aan te bieden. Deze vergoeding is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF. Tip: maak gebruik van de tolkentelefoon indien nodig! 

Let op! Deze vergoeding kan nu ook worden ingezet om extra uitleg te geven over het coronavaccin. 

Directe vergoeding van het uur consult.
Het diagnosticeren, verwijzen, informeren van een mogelijke COVID-19 patiënt kan veel tijd kosten. Vanuit het ASF kunnen wij hieraan bijdragen met behulp van het vergoeden van een uur gesprek. Daarnaast kan het uur consult nu ook worden ingezet bij patiënten uit achterstandswijken waarvoor extra tijd nodig is om het coronavaccin te bespreken. Het uur consult kan worden gebruikt voor het geven van extra uitleg, het bespreken van zorgen en het beantwoorden van vragen over het coronavaccin. 

Wat zijn hiervoor de spelregels?

 • De praktijk heeft patiënten in (een) achterstandswijk(en) in Noord-Holland.
 • Het uur consult kan worden ingezet bij triëren, informeren en/of doorverwijzing van een potentiële corona patiënt.
 • Het uur consult kan ook worden gebruikt voor het geven van extra uitleg, het bespreken van zorgen en het beantwoorden van vragen over het coronavaccin.
 • Het gesprek mag online/telefonisch plaatsvinden. 
 • Per patiënt mag eenmalig van deze vergoeding gebruik worden gemaakt.
 • Het uur consult kan zowel door de huisarts als door de POH worden ingezet. Ook voor de doktersassistente kan een vergoeding voor gesprekken worden aangevraagd.  
 • Voor de huisarts wordt maximaal €80,- excl. btw vergoed per gesprek van een uur.
 • Voor de POH wordt maximaal €75,- excl. btw vergoed per gesprek van een uur.
 • Voor de doktersassistenten geldt een tarief van maximaal €50,- excl. btw per uur. 
 • Er kan maximaal 20 uur worden gedeclareerd per huisarts/POH/assistente en maximaal 50 uur per huisartsenpraktijk. De maximale vergoeding per praktijk is €4000,- (excl. btw).
 • Het beschikbare budget voor deze vergoeding verschilt per gemeente en wordt bepaald op basis van het reguliere ASF budget per gemeente. 

Hoe werkt het? 
Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl voor het direct aanvragen van een uur gesprek en geef hierbij in het kort aan:

 • Onderwerp: vergoeding uur consult
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk
 • Schatting van aantal in te zetten uur consulten.
 • Beknopt de reden van aanvraag
 • Facturen kunnen achteraf worden ingediend.

Aanvragen voor andere COVID-19 ondersteuning
Heeft u nog meer ideeën voor COVID-19 gerelateerde ASF aanvragen? Concrete projecten/ideeën voor vergoedingen die de werklast van de huisarts kunnen verlagen en een directe link hebben met COVID-19 kunnen vanaf nu ook direct via de mail worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen van COVID-19 gerelateerde folders of de inzet van ondersteuning, overlegtijd of materialen die de communicatie of werkbaarheid verhogen. Deze bijdrage is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF.

Hoe werkt het?
Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl voor het aanvragen van het project/ de vergoeding. Geef hierbij het volgende aan:

 • Onderwerp: overige COVID-19 gerelateerde ASF-aanvragen
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk en inschatting van aantal patiënten vanuit achterstandswijk
 • Beschrijving van het project/gevraagde vergoeding
 • Korte onderbouwing waarom dit project/deze vergoeding in COVID-19 tijd nodig is
 • Het benodigde budget

De ASF-projectgroep van ZONH bespreekt uw aanvraag, de relevantie en neemt een beslissing voor goedkeuring.

COVID-19 Toolkit voor laaggeletterden/anderstaligen

Om u te ondersteunen in uw contact met anderstaligen en/of laaggeletterden hebben wij een overzicht met relevante informatie rondom het corona virus gemaakt. Dit overzicht bestaat uit COVID-19 materialen en extra tools voor tijdens een consult in de corona periode. Indien er behoefte is aan geprinte folders: laat het ons weten, wij regelen het!

COVID-19 hulplijnen in andere talen

WHO: Corona Health Alert via Whatsapp
De World Health Organisation (WHO) startte onlangs met een ‘health alert corona’. Via een gebruiksvriendelijke Whatsapp-tool kunnen mensen vragen stellen over COVID-19 in onder andere: Arabisch, Bengaals, Chinees, Dari, Engels, Frans, Hausa (Afrikaans), Hindi, Italiaans, Koerdisch, Lets, Portugees, Russich, Spaans, Swahili (Afrikaans), Somalisch, Tahil, Urdu (Pakistan).

Het Rode Kruis: COVID-19 hulplijn via Whatsapp
De Rode Kruis Hulplijn is nu ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken. Hebben zij een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten vanwege het coronavirus, dan kunnen ze terecht bij speciale WhatsApp-nummers. Ook kunnen naasten iemand opgeven die elders in het land woont, maar bij wie ze graag willen dat het Rode Kruis een oogje in het zeil houdt of boodschappen doet. De WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Marokkaans-Berbers (Tamazight), Turks, Chinees (Mandarijn en Kantonees), Pools en Portugees.

Helpdesk voor statushouders
De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen. De Corona Helpdesk Statushouders is op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur te bereiken op 085-5808800 en ze hebben een facebook pagina: CAS Help Desk

De COVID-19 self-check (beschikbaar in het Nederlands en Engels)
De COVID-19 zelf-check Saltro is nu beschikbaar en positief geëvalueerd door NeLL en Leiden University Medical Center.


COVID-19 informatie per taal (alfabetisch)

Arabisch
Persconferentie & informatie corona vaccin 

Persconferentie 13 augustus vertaald – Arabisch-Syrisch (Global Talk)
Persconferentie 13 augustus vertaald – Marokkaans-Arabisch (Global Talk)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatie over het corona vaccin Arabisch (Pharos) 
Informatiekaart COVID19 (Pharos)

Overige informatie 
Afspraak maken voor een corona test in het Arabisch 
Corona stopt bij jou – Arabisch (GGD)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Arabisch (Rijksoverheid)
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Arabisch (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Arabisch (Pharos) 
Poster Stop COVID-19 Arabisch (Rijksoverheid)
Facebookpagina Syriërs Gezond
Gezondheidsinformatie (Gezond in Nederland)

Berber
Persconferentie 13 augustus vertaald – Berber (Global Talk)
Informatie over het corona vaccin (Pharos)

Chinees
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Chinees vereenvoudigd (Pharos)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Poster Gebruik van mondkapjes – Chinees (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 adviezen Chinees (Pharos)

Engels
Persconferentie & informatie corona vaccin 
Persconferentie 13 augustus vertaald – Engels (Global Talk)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Engels (Pharos)

Overige informatie 
Afspraak maken voor een coronatest in het Engels (Rijksoverheid) 
Corona stopt bij jou – Engels (GGD)                                                                               
Poster COVID-19 preventie Engels (Pharos)
Poster Stop verspreiding COVID-19 Engels (Rijksoverheid)
Afspraak maken voor een coronatest in het Engels

Farsi (Iran)
Persconferentie 13 augustus vertaald – Farsi (Global Talk) 
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatiekaart COVID-19 Farsi (Pharos)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Farsi (Rijksoverheid)
Facebookpagina Farsi Gezond

Papiaments (Nederlandse Antillen)
Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Papiaments (Pharos) 

Papiamento
Afspraak maken voor een coronatest – Papiamento (Rijksoverheid) 
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Papiamento (Rijksoverheid)
Poster stop verspreiding COVID-19 Papiamento (Rijksoverheid) 

Papiamentu
Afspraak maken voor een coronatest- Papiamentu (Rijksoverheid)
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Papiamentu (Rijksoverheid)

Tigrinya (Eritrea)
Persconferentie 13 augustus vertaald – Tigrinya (Global Talk)
Informatie over het corona vaccin (Pharos) 
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatiekaart COVID-19 Tigrinya (Pharos)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Tigrinya (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Tigrinya (Pharos)
Facebookpagina Eritreeërs Gezond
Eritrese jongeren over informatie COVID-19 (COA)
Gezondheidsinformatie (Gezond in Nederland)

Turks
Persconferentie 13 augustus vertaald – Turks (Global Talk)
Zwanger of bevallen en het corona virus, hoe werkt dat? (Pharos)  
Informatie over het corona vaccin (Pharos) 
Uitleg over het corona vaccin in het Turks door Ali Kaya
Afspraak maken voor een coronatest in het Turks (Rijksoverheid)
Informatiekaart COVID-19 (Pharos)
Corona stopt bij jou – Turks (GGD)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Turks (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Turks (Pharos)
Poster Stop Verspreiding COVID-19 Turks (Rijksoverheid)

Bronnen: Gezond Nederland, Gezond Amsterdam, Pharos, Rijksoverheid, Rode Kruis, Thuisarts.nl en TVCN.

Voor de meeste laaggeletterde en anderstalige patiënten geldt in ‘normale’ omstandigheden dat ze vaker op het spreekuur komen dan het gemiddelde. In deze tijd van COVID-19 is het streven om zo veel mogelijk consulten op afstand te laten plaatsvinden.  Voor een normaal consult en een consult op afstand zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

Bronnen: ARQ Nationaal Psychotrauma CentrumBegrijp je lichaam, LHV Twente, Parnassia Groep en Pharos.