ZONH

Alkmaar, 2 juli 2019 – Op 11 juli neemt Angelique Schuitemaker afscheid als directeur-bestuurder bij Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH). Zij heeft een nieuwe functie aangenomen als directeur bij het Institute of Positive Health (IPH). Angelique wordt vanaf dat moment vervangen door Marjoleine van der Zwan, die tot de aanstelling van een nieuwe directeur later dit jaar, de functie van interim directeur-bestuurder zal bekleden. De Raad van Toezicht start in september met de werving van een definitieve bestuurder voor ZONH.

Angelique Schuitemaker start per 1 augustus bij IPH: “Ik kijk terug op een afwisselende en dynamische periode bij ZONH. Ik ben trots op de ontwikkelingen die ZONH heeft doorgemaakt in relatief korte tijd en de interventies die we gerealiseerd hebben. ZONH heeft de blik naar buiten toe gericht, waarbij de nadruk is gelegd op intensieve samenwerkingen met partijen in de regio om de zorg binnen alle domeinen op elkaar af te stemmen. ZONH beschikt nu over een jong en ambitieus team dat partner kan zijn in samenwerkingsvraagstukken en innovaties in de regio Noord-Holland. In mijn nieuwe functie bij IPH zal ik samenwerking onverminderd blijven voorstaan vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.”

Mariska Tichem namens de Raad van Toezicht: “Wij kijken terug op erg prettige samenwerking met Angelique. Ze heeft zich met enthousiasme gericht op het optimaliseren van de interne structuur van ZONH, maar is daarnaast ook een erkentelijk samenwerkings- en gesprekspartner voor belangrijke zorgpartners in Noord-Holland geweest. Wij wensen Angelique heel veel succes in haar nieuwe functie.”

Marjoleine van der Zwan wordt interim-directeur
Marjoleine van der Zwan was eerder werkzaam als directeur bij het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en bestuurder bij medische aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk. Ook vervulde zij strategische opdrachten bij het OLVG, UMCU, VUmc, Achmea en CZ. Marjoleine kijkt ernaar uit haar strategische inzichten in te zetten als interim directeur-bestuurder bij ZONH, waar zij tot de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder de koers van ZONH zal voortzetten en aanscherpen. Wilt u nader kennis met haar maken? Neem dan contact op via Angela Kaarsemaker, directiesecretaresse ZONH, via 072 541 4600 of a.kaarsemaker@zonh.nl