ZONH

Het Achterstandsfonds Noord-Holland zet zich in voor vergoeding gesprekken

Vergoeding gesprekken

Het Achterstandsfonds (ASF) Noord-Holland zet zich in voor vergoeding van gesprekken om huisartsen met patiënten uit achterstandswijken te ontzorgen en hun werkplezier te verhogen. 

Vergoeding patiëntgesprekken

Soms kan een consult met een patiënt die anderstalig en/of laaggeletterd is meer tijd kosten en is meer tijd nodig om de achtergrond van de klachten te begrijpen. Het Achterstandsfonds biedt een vergoeding voor verschillende soorten patiëntgesprekken.

“Door een keer echt de tijd te nemen en de achterliggende oorzaken te bespreken voorkom ik dat deze patiënten bijna wekelijks op het spreekuur terugkomen” 

 • Het doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren en te bespreken die een rol spelen bij de klachten.
 • Het uur kan deels ook gebruikt worden om de nodige afstemming met het (zorg)netwerk rondom de patiënt te verzorgen.
 • Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder consulten in de toekomst.
 • De huisarts doet het gesprek met de patiënt multiculturele patiënt met complexe problematiek, diens (deel indirecte) uur wordt vergoed. De huisarts bepaalt zelf voor welke patiënt het noodzakelijk is.

Wat zijn de spelregels?

 • De praktijk heeft patiënten in (een) achterstandswijk(en) in Noord-Holland.
 • De huisarts doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed.
 • De huisarts mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt.
 • Per patiënt mag eenmalig van deze vergoeding gebruik worden gemaakt.
 • Het gesprek mag online/telefonisch plaatsvinden.
 • Er wordt maximaal €80,- excl. btw vergoed per gesprek van een uur.
 • Het beschikbare budget voor deze vergoeding verschilt per gemeente en wordt bepaald op basis van het reguliere ASF budget per gemeente.

Wij hebben twee tips voor het gebruik van het uurconsult:

 1. Vraag vergoeding van meerdere gesprekken aan op één dag of dagdeel. Op deze manier is het mogelijk om waarneming te organiseren. Uit ervaring van Utrechtse huisartsen blijkt dit goed te werken. 
 2. Het uurconsult kan ook worden gebruikt om het Culturele Interview in te zetten. Het Culturele Interview biedt handvatten om de achtergrond van patiënten te verkennen zoals migratiegeschiedenis, geloof en gewoonten.

Multidisciplinair samenwerken is een middel om consistente en hoge kwaliteit van zorg te leveren door verschillende disciplines die gezamenlijk de zorg en behandeling bieden die past bij de specifieke problematiek van een patiënt. Hierbij wordt gezocht naar een naadloze aansluiting op alle gebieden van de gezondheidszorg en sociale (wonen en welzijn) zorg.” 

Een MDO heeft als doelen:

 • De behandeldoelen, zorgdoelen en bijbehorende acties periodiek te toetsen en bij te stellen
 • Het uitwisselen van informatie over de patiënt. In het kader van de M&M-aanpak (multidisciplinaire en multiculturele) worden met name anderstalige patiënten met complexe problematiek besproken om multidisciplinaire zorg en begeleiding te bieden.
 • Het vaststellen van het medisch beleid en de behandeldoelen en zorgdoelen voor de patiënt met de betrokken disciplines.

“Door de terugkoppeling vanuit verschillende invalshoeken, ga je vanuit ander perspectief naar een vraagstuk kijken”

 

Groepsvoorlichting

Groepsvoorlichting kan worden ingezet om zelfzorg en gezondheidsvaardigheden te bevorderen bij patiënten met een specifieke culturele achtergrond. Een mooi voorbeeld van groepsvoorlichting vindt u onder ‘cultureel sensitieve peer groups’.

Heeft u zelf een idee voor een groepsconsult of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via Achterstandsfonds@zonh.nl

Cultureel sensitieve peer groups

In Den Helder is een cultureel sensitieve peer group opgezet voor vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond in Den Helder. Voor deze groep is tijdens meerdere themabijeenkomsten aandacht besteed aan het bevorderen van positieve gezondheid. Tijdens de eerste bijeenkomst is aan de vrouwen gevraagd tegen welke problemen zij aanliepen, over welke onderwerpen er vragen waren en welke aspecten van hun gezondheid zij graag zouden willen verbeteren. Hieruit kwamen onder andere de thema’s gezonde voeding, bewegen en participatie. Tijdens de vervolgbijeenkomsten stonden deze thema’s centraal. 

Met het thema ‘gezonde voeding’ is de groep aan concreet aan de slag gegaanDe vrouwen hebben samen met een diëtiste/leefstijlcoach boodschappen gedaan en gekookt volgens de Surinaamse/Antilliaanse keuken. Hierbij werd uitleg gegeven over gezond eten met behulp van cultuurgerichte adviezen. Behalve dat de vrouwen meer hebben geleerd over positieve gezondheid, waren ook de onderlinge contacten van toegevoegde waarde. Zo hebben de vrouwen gezamenlijk een appgroep opgestart en wordt er inmiddels samen gewandeld. Er is ook een terugkombijeenkomst georganiseerd als extra stimulans.  

“Je ziet dat de vrouwen door de themabijeenkomstenzelf meer aan het roer gaan staan van hun eigen leven. Ze zijn in hun kracht gezet en ik merk nu al dat ze minder vaak bij mij op het bezoekuur komen.”

Annabel de Wandeler, huisarts Kaaphoofd – Den Helder