ZONH

Het Achterstandsfonds Noord-Holland zet zich in voor trainingen

Trainingen

Een praktijk met patiënten uit achterstandswijken heeft te maken met verschillende uitdagingen. Denk hierbij aan laaggeletterdheid, culturele verschillen, taalbarrières, lage gezondheidsvaardigheden, niet medische vragen die voortkomen uit onvoldoende kennis van de werking van de gezondheidszorg, etc. Het Achterstandsfonds financiert trainingen die huisartsen en praktijkmedewerkers in staat stellen om effectiever te communiceren met laagopgeleiden, laaggeletterden, migranten en vluchtelingen. Zo sluit het zorgaanbod beter aan bij het taalniveau, opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en culturele achtergrond van de patiënt. Op deze manier wordt de patiënt ook beter gestimuleerd tot zelfmanagement en regie over de eigen gezondheid. Daarnaast bieden wij ook webinars over interessante onderwerpen zoals voedingsvoorlichting bij culturele diversiteit en laaggeletterdheid aan. 

Hieronder vindt u een greep uit mogelijke webinars en nascholingen die kunnen worden gefinancierd door het Achterstandsfonds. Neem voor advies vrijblijvend contact met ons op via achterstandsfonds@zonh.nl

Het Achterstandsfonds Noord-Holland organiseert en ondersteunt bij het organiseren van webinars over thema’s rondom achterstandswijkproblematiek. Heb je zelf een thema in gedachte of heb je interesse in 1 van onderstaande webinars? Neem dan contact met ons op!

           Webinar culturele diversiteit/laaggeletterdheid

 • Voedingsvoorlichting bij culturele diversiteit/laaggeletterdheid. Laagopgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond hebben meer kans op diabetes. Veel van hen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden en zijn laaggeletterd: ze hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. De behandeling van diabetes en het leven met de aandoening is voor veel allochtonen of laaggeletterden moeilijker dan voor autochtone of hoogopgeleide diabetespatiënten.  Zo weten ze bijvoorbeeld vaak niet dat diabetes een chronische ziekte is die structureel medicijngebruik vereist en waarbij een aangepaste leefstijl hoort. Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland en Zorggroep SEZ merkten op dat er in de verschillende huisartsenpraktijken veel vraag was naar hoe je ervoor kunt zorgen dat dieetadviezen door met mensen met een migratie-achtergrond of laaggeletterden goed worden begrepen en opgevolgd. Om deze reden is het webinar ‘Voedingsvoorlichting bij culturele diversiteit/laaggeletterdheid’ georganiseerd, waarbij een interculturele zorgconsulent, aan de hand van eigen ervaringen, praktische tips geeft over hoe je het beste in gesprek kunt gaan en hoe je de eetgewoonten/eetmomenten van deze patiënten kunt achterhalen. Heb je ook interesse in dit webinar? Neem dan contact met ons op. 
  Klik hier om de slides terug te zien van de webinar” voedingsvoorlichting bij culturele diversiteit en laaggeletterdheid”. 
 • Laaggeletterdheid. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven bieden wij een webinar, van ong. 1,5 uur, over laaggeletterdheid. Voorbeeldprogramma (aan te passen naar behoefte en wensen regio):
  • Kennismaking met het onderwerp en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.
   • Incl. ervaringen van een laaggeletterde zelf.
  • Lokale situatie: wat zijn de cijfers en feiten in jouw regio?
  • Hoe kun je doorverwijzen?
  • Tijd voor casuïstiek bespreking
 • Webinar ‘Iedereen snapt de dokter toch’?
  Mprove, een netwerk van 7 topklinische ziekenhuizen, heeft verschillende webinars georganiseerd over laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden in de spreekkamer:
  Webinar 1: Wetenschappelijke kijk op beperkte gezondheidsvaardigheden
  Webinar 2: Beperkte gezondheidsvaardigheden in de dagelijkse praktijk
  Webinar 3: Terugvertel methode in de praktijk
  Wil je ze bekijken? Klik dan hier 

Huisartsen die werkzaam zijn in praktijken met patiënten uit achterstandswijken hebben gemiddeld vaker te maken met anderstaligen. In de omgang met patiënten die oorspronkelijk komen uit landen met een andere cultuur of taal dan hier kunt u als zorgverlener tegen bepaalde vragen aanlopen, bijvoorbeeld “Hoe ga ik om met patiënten met een andere cultuur, die daardoor wellicht andere ideeën hebben over gezondheid of ziektebeleving?” of “Zijn er rituele en of praktische aspecten die van belang zijn voor de patiënt met een buitenlandse cultuur in de palliatieve fase?  

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In Noord-Holland is ongeveer 12,7% van de inwoners laaggeletterd.  Dat is één op de acht inwoners. Deze mensen kunnen vaak enigszins lezen, schrijven of rekenen, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om goed mee te kunnen draaien in de samenleving.

Bij huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken is de werkdruk gemiddeld hoger dan bij huisartsen die niet werkzaam zijn in achtstandswijken (waar de werkdruk ook al hoog is). Het kan lastig zijn om met deze werkdruk om te gaan. Het is mogelijk om hierin begeleid te worden d.m.v. de inzet van coaching, intervisie en supervisie.

Marije Visscher is gekwalificeerd coach en heeft ruim 10 jaar als huisarts in Amsterdam gewerkt. Ze heeft ervaring met het werken met patiënten uit achterstandswijken en geeft les in de module SOLK van de huisartsopleiding. Marije begeleidt praktijkmedewerkers met uiteenlopende vragen: meestal werk gerelateerd of op het grensvlak werk/privé. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met spanningsklachten, stress en burn-out en biedt individuele coaching, maar ook team- en groepscoaching.

“Coaching heeft mij geholpen met meer inzicht in mijn eigen functioneren, meer overzicht in het managen van de praktijk en mij meer energie en werkplezier gegeven. Ik kan het iedereen aanraden, je hebt niets te verliezen alleen maar te winnen!”

Wil je meer weten? Ga dan naar marijevisschercoaching.nl of neem contact op via achterstandsfonds@zonh.nl
Nieuwsgierig naar de rest van het aanbod coaches? Klik dan hier: www.achterstandsondersteuningsfonds.nl/coaches