ZONH

Het Achterstandsfonds Noord-Holland zet zich in op het thema samenwerking

Thema Samenwerking

Het Achterstandsfonds Noord-Holland zet zich in op het thema samenwerking om huisartsen met patiënten uit achterstandswijken te ontzorgen en hun werkplezier te verhogen.

Bewoners in achterstandswijken hebben vaak te maken met multiproblematiek. Dit betekent dat zij vaak met meerdere zorgverleners te maken hebbenwaaronder ook uit het sociaal domeinIntegrale samenwerking tussen deze zorgverleners is daarom van groot belang om bewoners op de juiste manier te helpen en onnodige zorg te voorkomen. Het Achterstandsfonds ondersteunt verschillende initiatieven die hieraan werken, zoals de Wijksafari, Welzijn op Recept Alkmaar en Krachtige Basiszorg.

Achterstandsfonds thema samenwerking

Wat is een wijksafari? 
Om de samenwerking tussen de verschillende domeinen te bevorderen kunt u bijvoorbeeld samen met andere eerstelijnszorgverleners uit de wijk op de fiets een aantal zorgverlenende instanties in het sociaal domein bezoeken, zoals organisaties die maatschappelijk werk doen of organisaties die werken met vrijwilligers.

Voor wie is de wijksafari?
Wellicht loopt u regelmatig tegen de volgende vragen aan: waar kan ik patiënten met schuldenproblematiek, eenzaamheid en/of weinig zelfredzaamheid naartoe verwijzen? Wat voor vrijwilligers staan er klaar voor deze patiënten? En bij wie komt de patiënt dan terecht? Een wijksafari kan u een goed beeld geven van de zorgverleners in de wijk en helpt bij het versterken van samenwerkingen en het opstellen van gezamenlijke afspraken en doelen. 

Wat zijn de voordelen van een wijksafari?
Door elkaar beter te leren kennen en een gezicht te zien achter een organisatie weten zorgverleners elkaar vaak beter te vinden
. Dit draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. De wijksafari kan leiden tot heldere werkafspraken, zodat huisartsenpraktijken ontlast worden en de zorgverleners in de wijk gezamenlijk streven naar passende zorg voor de bewoners/patiënten. Het is ook mogelijk om met de huisartsen uit een wijk een wijksafari te organiseren en/of om met elkaar periodiek de afspraken te evalueren en vervolgstappen af te spreken. 

Spreekt het idee van een wijksafari u aan, maar bent u op zoek naar een andere vorm? Het is ook mogelijk om een netwerkbijeenkomst te organiseren waarbij u met andere zorgverleners uit het medisch en sociaal domein samenkomt rondom een specifiek thema zoals laaggeletterdheid.  

Wilt u ook op wijksafari met collegain uw wijk, heeft u zelf een idee voor een wijksafari of ontvangt u graag meer informatie? Neem vooral contact op via Achtertstandsfonds@zonh.nl

Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts of praktijkondersteuner langskomen met lichte psychosociale klachten, zoals stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Dit soort klachten hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol, denk aan een overlijden van een naaste, verlies van werk of eenzaamheid. 

Wat is Welzijn op Recept? 
Welzijn op Recept is een vorm van integrale zorg. Dat betekent een manier van organiseren waarbij de patiënt/inwoner en zijn leven centraal staat. In plaats van een traditioneel recept voor medicijnen of een verwijzing naar het ziekenhuis uit te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de deelnemer, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Hierbij staat de visie van Positieve Gezondheid centraal.

Het Achterstandsfonds ondersteunt Welzijn op Recept in de Gemeente Alkmaar. Lees hier meer over het initiatief in Alkmaar. 

Krachtige Basiszorg gaat uit van een nieuwe manier van zorg organiseren op de juiste plek, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problematiek op meerdere leefdomeinen. Vooral in wijken waar veel mensen wonen met een lage sociaaleconomische status (SES) moet worden gekeken hoe het aanbod van zorgondersteuning vanuit verschillende disciplines en domeinen op elkaar afgestemd kan worden.

Het Achterstandsfonds ondersteunt Krachtige Basiszorg in Haarlem. Lees hier meer over het initiatief.